Nyhetsartikkel

15 desember 2017

LVK ber om utsatt iverksettelse av endringene i verk og bruk-skatten

LVK understreket i høringen 24. oktober 2017 at en retaksering, som er forutsatt å være på plass senest innen 1. mars 2019, ikke er gjennomførbart.

Merknadene fra finanskomiteen har ikke ført til noen avklaringer. LVK ber derfor i brev 1. desember 2017 om at iverksettelsen av de nye reglene utsettes til 2020. Også KS ber om utsatt iversetting.

LVK kan fullt ut slutte seg til KS anmodning om utsatt iversetting. I brevet fremhever LVK at medlemskommunene har førstehåndskjennskap til takseringspraksis og det miljøet som foreligger. På denne bakgrunn vil LVK understreke at KS har gitt en presis beskrivelse av de faktiske forhold: Det er helt urealistisk at det takseringsarbeidet som er forutsatt utført, vil kunne gjennomføres med virkning fra eiendomsskatteåret 2019.

KS ber i brev 30. november også om at overgangsreglene endres, slik at kommunene ikke trenger å skrive ut eiendomsskatt på næring for å nyte godt av nedtrappingen. Slik LVK ser det er forslaget et ytterligere argument for at en iverksettelse bør utsettes inntil man har fått kartlagt hvordan overgangsreglene og kompensasjonsreglene skal forstås. Overgangsbestemmelsene reiser en rekke spørsmål som uansett krever en avklaring, blant annet for å sikre en mest mulig likebehandling av kommuner med nye og gamle takster.

Brevet kan leses her

Kommentarer

kommentarer