Nyhetsartikkel

12 desember 2017

Nytt elnätspris från 1 januari 2018

Umeå Energi justerar från årsskiftet sina elnätspriser för privat- och företagskunder. Justeringarna genomförs för att kunna förstärka och utveckla elnätet

– Umeå växer snabbt och det innebär utökade investeringar för oss när det gäller nybyggnad och underhåll, säger Jan Eriksson, vd Umeå Energi Elnät.

Utöver Umeås tillväxt ställer också de nationella klimatmålen, snabb teknikutveckling och förändrade konsumtionsmönster ökade krav på elnätet.

– Vi kommer även efter justeringarna att ha bland de lägsta elnätspriserna i landet, säger Johanna Mattsson, pressansvarig på Umeå Energi.

– Vi ska erbjuda ett av Sveriges bästa elnät och arbetar för att hålla en låg och jämn prisnivå över tid. Tack vare justeringarna efter nyår kan vi fortsätta investera i den utveckling som krävs för att möta utmaningar och möjligheter med ett framtidssäkert elnät, säger Jan Eriksson, vd Umeå Energi Elnät.

Vad innebär prisjusteringen för en privatkund?
För en lägenhetskund med säkring på 16 A och en elanvändning på 2 000 kWh/år blir kostnadsökningen ca 2 kr i månaden inklusive moms.

För en villakund med säkring på 20 A och en elanvändning på 20 000 kWh/år blir kostnadsökningen ca 12 kronor i månaden inklusive moms.

Vad innebär prisjusteringen för en företagskund?
För en säkringskund (t ex en mindre butik) med 63 A säkring och en elanvändning på 25 MWh/år blir kostnadsökningen ca 20 kr i månaden (exklusive moms).

För en lågspänningseffektkund (t ex en medelstor livsmedelsbutik) med en effekt på 135 kW och en elanvändning på 350 MWh/år blir kostnadsökningen ca 233 kr i månaden (exklusive moms).

För en högspänningseffektkund (t ex ett tillverkande industriföretag) med en effekt på 1 000 kW och en elanvändning på 5 000 MWh/år blir kostnadsökningen ca 292 kr i månaden (exklusive moms).

Umeå Energi är ett väl sammanhållet energi- och kommunikationsföretag. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi erbjuder 100 % förnybar el, ett framtidssäkrat nät för el och bredband samt driftsäker, bekväm fjärrvärme och fjärrkyla. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 390 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade. umeaenergi.se

Kommentarer

kommentarer