Day

desember 11, 2017

Storsatsning på elnätet söder om Göteborg

Ellevio gör nu den största satsningen i modern tid på elnätet söder om Göteborg. I tre stora projekt moderniseras cirka 400 kilometer ledningar som ger cirka 27000 hushåll ett framtidssäkrat elnät. Västkusten är ofta utsatt för hårt väder som utsätter elnätet för påfrestningar. För att säkra nätet och ge invånarna längs kusten och i skärgården ett modernt och framtidssäkrat elnät gör nu Ellevio den största satsningen i modern tid. I tre stora projekt byts totalt 400 kilometer ledningar ut, framför allt mot kablar som grävs ner i marken. ab ellevio bild * På Onsalahalvön utanför Kungsbacka får 15 000 kunder ett nytt elnät när Ellevio gräver ner cirka 200 kilometer ledningar. Totalt handlar det om satsningar på cirka 140 miljoner kronor. Projektet startar under våren 2018 och ska pågå till sommaren 2020. Entreprenör är Kraftringen Service AB. * I Göteborgs södra skärgård, på Vrångö, Donsö, Styrsö, Brännö och en del mindre öar, planeras för ett stort projekt. Cirka 100 kilometer på land och i havet byts ut och vädersäkras. Totalt handlar det om cirka 3 200 hushåll som får ett moderniserat elnät i projektet som kostar cirka 80 miljoner kronor. Projektet startar under våren 2018 och ska pågå till slutet av 2020. Entreprenör är Kraftringen Service AB. * Söder om Göteborg, i Askim, Billdal och Hovås moderniseras elnätet genom att 100 kilometer ledningar byts ut. Nästan hela längden kommer att grävas ned vilket kommer att leda till färre strömavbrott i framtiden. 9 000 kunder berörs av dessa investeringar som kostar runt 100 miljoner kronor. Projektet startade under våren 2017 och ska pågå till slutet av 2019. Entreprenör är Empower AB. – Vi tar ett rejält grepp om elnätet i hela området. När vi är klara med projekten har vi framtidssäkrat elnätet för många kunder, så att de kan fortsätta få en trygg elleverans, säger Peter Schallengruber som är områdesansvarig på Ellevio. – Vi bygger ett elnät som ska hålla i 40-50 år, och som är förberett för de förändringar vi kommer se med fler elbilar, mer småskalig och förnybar elproduktion och smartare elnät. Vi möjliggör en omställning av hela energisystemet och ger samtidigt möjligheter för det här området att växa, säger Schallengruber. De oisolerade luftledningarna ersätts med kablar som är nergrävda i marken, men även med isolerade luftledningar på sträckor där det inte är möjligt att gräva. Nya moderna stationer installeras också, med fjärrstyrning som gör att Ellevio snabbt kan begränsa och koppla om i elnätet, om det inträffar ett strömavbrott. – Omkring 40 kilometer av de nya ledningar som ska byggas ligger i vatten. Det ställer extra stora krav på hållbarhet, eftersom kablar som ligger i vatten utsätts för stora påfrestningar, säger Reza Derakhshanfar, en av Ellevios projektledare. – Det här är avancerade projekt som ställer höga krav på oss och våra entreprenörer. Det är en spännande utmaning, säger Amanda Lundin, även hon projektledare på Ellevio. Projekten ingår i Ellevios långsiktiga förbättring av elnäten i alla sina områden. Under 2016-2019 investerar Ellevio cirka 1,3 miljarder på att bygga framtidens elnät i sina områden längs västkusten.