Nyhetsartikkel

11 desember 2017

Industrin för både sol- och vindkraft ökar globalt

Enligt Nasdaqs index ISE Clean Edge Global Wind Energy Total Return Index (GWETR), ska förnybara energikällor, primärt solenergin och vindkraften, ha stått för 55 procent av ytterligare elproduktionskapacitet globalt, år 2016. Siffran bedöms vara den högsta hittills, enligt Bloomberg New Energy Finance.

I USA ska solenergin och vindkraften ha stått för en ökning om 17 gigawatt av nya installationer 2016.

Nasdaq pekar ut några av de främsta anledningarna till ökningen av förnybara energikällor globalt, som bland annat minskade kostnader, mer ekonomiskt fördelaktigt att i fler länder installera sol- och vindkraft och att fler regeringar och subnationella regeringar som satsar på att minska utsläppen av koldioxid

Kommentarer

kommentarer