Nyhetsartikkel

29 november 2017

Sådan vil vi arbejde med selskabsledelse

15 anbefalinger til god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningsselskaber bliver i dag overrakt ministeren av Dansk Energi. Anbefalingerne er en naturlig konsekvens af, at energibranchen er et af landets markante erhverv.

Flere måneders debat og grundigt arbejde munder i dag ud i, at formandskabet i Dansk Energis EjerForbrugerforum overrækker 15 anbefalinger til god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningsselskaber til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Om baggrunden for de 15 anbefalinger fortæller Søren Thorsager, der er formand for EjerForbrugerforum:

– Siden vi fik anbefalinger til god selskabsledelse for børsnoterede selskaber i 2001 her der været en tendens til forskellige ejerformer er fulgt efter. Fordi de forbrugerejede energikoncerner har vokset sig ind i feltet af top 200 selskaber, er det en naturlig udvikling, at vi også går den vej. Derfor er vi stolte over at være de første, der med anbefalinger til god selskabsledelse adresserer de særlige hensyn, der er ved at være forbrugerejet.

Næste skridt bliver at de enkelte selskaber begynder at implementere de 15 anbefalinger.

– Alle selskaber er forskellige og kommer til at implementere på hver sin måde. Fælles for alle er en ambition om at bidrage til at skabe transparens om det aktive ejerskab og den værdi selskaberne leverer til ejerne. Vi vil som brancheforening hjælpe vores medlemmer med vejledninger og inspiration til det konkrete arbejde ude i selskaberne. Vi vil også udvikle en bestyrelsesuddannelse, der sætter fokus på god selskabsledelse, siger Lars Aagaard, der er administrerende direktør i Dansk Energi.

DE 15 ANBEFALINGER FORDELER SIG PÅ SEKS FORSKELLIGE LEDELSESOMRÅDER

  1. Aktivt ejerskab
  2. Kommunikation med interessenter
  3. Bestyrelsens opgaver og ansvar med at sikre værdiskabelse
  4. Bestyrelsens sammensætning
  5. Bestyrelseskompetencer
  6. Øvrige ledelsesforhold

 

Kommentarer

kommentarer