Nyhetsartikkel

24 november 2017

45 milliarder i grunnrente på ti år

Fra 2006 til 2015 betalte den norske vannkraftbransjen 45 milliarder kroner i grunnrenteskatt.

Det kommer frem i et svar fra finansminister Siv Jensen til stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap) som har bedt om en oversikt over særskatter, skriver Europower.

– Det er i utgangspunktet få særskatter knyttet til enkeltsektorer. Petroleumssektoren og kraftsektoren utnytter en begrenset naturressurs som gir opphav til en ekstraordinær høy avkastning (grunnrente). Det er fellesskapet som eier disse naturressursene, og det er derfor rimelig at en del av den ekstraordinære avkastningen tilfaller fellesskapet, svarer finansministeren.

Hun har lagt ved en oversikt over hvor mye grunnrenteskatt vannkraften har betalt, fra 2003 til 2015. Det laveste året (2004) ble det betalt 1330 millioner kroner. Det høyeste året (2010) ble det betalt 6704 millioner.

Nivået øker
I tiårsperioden fra 2006 til 2015 ble det betalt totalt 45.350 millioner kroner, altså rundt 4,5 milliarder kroner i gjennomsnitt per år.

Gitt ellers like vilkår vil dette tallet øke i årene som kommer. Grunnrenteskatten de siste årene er satt opp i takt med at selskapskatten er satt ned, og er for tiden 34,3 prosent. Selskapsskatten er 24 prosent, slik at kraftverksinntekt nå skattlegges med 58,3 prosent.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å øke grunnrenteskatten med 1,4 prosentpoeng til 35,7 prosent. Samtidig vil de sette ned selskapsskatten med 1 prosentpoeng, slik at det samlede skattenivået blir 58,7 prosent.

15 mrd. i naturressursskatt
Denne skatten blir ikke påvirket av kraftprisen.Naturressursskatten er 1,3 øre per kWh, derav 1,1 øre til kommunen og 0,2 øre til fylkeskommunen.

Det laveste året (2007) ble det betalt 1499 millioner kroner, mens det høyeste året (2014) ble det betalt 1607 millioner kroner.  I tiårsperioden fra 2006 til 2015 ble det betalt totalt 15.675 millioner kroner, men som finansministeren påpeker:

– Naturressursskatten er fradragsberettiget krone for krone mot utlignet fellesskatt til staten, og eventuelt ubenyttet fradrag kan fremføres med rente. Naturressursskatten er derfor ikke en effektiv skatt på selskapene, men omfordeler skatt fra staten til kommuner og fylkeskommuner, skriver Jensen.

De andre skattene som vannkraftselskapene betaler, som selskapsskatt, eiendomsskatt, konsesjonskraft og konsesjonsavgift, er ikke tatt med i finansministerens oversikt, skriver Europower.

Kommentarer

kommentarer