Nyhetsartikkel

24 november 2017

Eidsiva bredbånd inngår avtale med Telia

Eidsiva bredbånd har inngått en fiberavtale med Telia som omfatter fiberleveranser i Hedmark, Oppland og øvre Romerike for å styrke nettkvalitet og kapasitet samt øke robustheten i Telias mobilnett i innlandet på vei mot 5G.

– Vår ambisjon er at våre kunder skal få den beste opplevelsen i vårt nett, og vi gjør det vi kan for å ruste nettet vårt for fremtidens behov, sier Dag Wigum, teknisk direktør i Telia Norge.

– Vi forbereder oss for 5G-teknologiens inntog rundt hjørnet, og et viktig steg på veien er å endre transmisjonsinfrastrukturen vår til fremtidens behov.

Byene først
Første fase av utrullingen er leveranse av mørk fiber til basestasjoner i Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Elverum og Kongsvinger. I neste utrullingsfase vil Eidsiva bredbånd levere til øvrige områder i Hedmark, Oppland og øvre Romerike.

– Eidsiva bredbånd kjenner dette området svært godt, og har lang og solid erfaring i etablering og drift av fibernett. Det er viktig for Telia å ha et direkte og tett samarbeid med aktører som Eidsiva bredbånd, slik at langsiktige løsninger kan etableres, sier Wigum.

– Vi sikrer gode tekniske og økonomiske løsninger i regionene, og med en avtale på plass for nasjonalt stamnett og aksessfiber i Oslo med Broadnet, og nå i Innlandet med Eidsiva bredbånd, er vi godt i gang med å etablere en egen fiberbasert infrastruktur for vårt mobilnett. Det sikrer utviklingen mot 5G hvor Telia etablerer full kontroll over eget nett og tjenesteproduksjon. Dette er en del av vår strategi for å redusere avhengigheten til Telenor som påpekt fra flere ulike instanser, senest i Nasjonal Transportplan 2018-2029 og i Nkoms rapport om robuste og sikre nasjonale transportnett.

Telia er i løpende dialog med flere lokale fiberoperatører i ulike deler av landet.

Regional utvikling viktig
– Fremtidens mobilnett forutsetter fiberkapasitet langt ut i nettet, og ut til i prinsippet alle basestasjoner. Med avtalen med Telia kan Eidsiva bredbånd høste avkasting av et vidtrekkende stam- og aksessnett i Innlandet, og avtalen vil bidra til ytterligere utbygging av fibernett i spredtbygde områder, sier Trond Skjellerud, administrerende direktør i Eidsiva bredbånd.

– Regional utvikling er en viktig del av vårt mandat fra eierne av Eidsiva bredbånd, og en fiberavtale med Telia bidrar til et styrket mobiltilbud i vår region. Det er med ydmykhet og stolthet at vi skrider til verket med en interessant og omfangsrik leveranse.

5G-teknologien vil gjøre sitt kommersielle inntog i løpet av de neste årene, og kontroll på eget nett vil være en viktig premissgiver for en rask innføring av 5G.

Eidsiva bredbånd er Norges sjette største bredbåndsleverandør med over 60.000 kunder. Vi har kunder på ulike aksessteknologier innen både privat og bedriftsmarkedet.. Vi er også den største leverandøren på fritidsmarkedet, og dekker store destinasjoner som Hafjell, Skeikampen, Kvitfjell, Trysil og Beitostølen, i tillegg til en rekke mindre områder. Hovedkontoret ligger på Fakkelgården på Lillehammer, i tillegg har vi lokalkontor i Oslo, Vågå og Tynset.

Kommentarer

kommentarer