Nyhetsartikkel

20 november 2017

BI-professor med innovasjonstips til strømselskapene

Flat organisering, åpen kommunikasjon og samarbeid på tvers av selskaper. Det er nøkkelen til innovasjon i kraftnæringen, ifølge eksperter på Markedskonferansen.

Under Markedskonferansen på Lillestrøm siste uke sto innovasjon høyt på agendaen. Flere selskaper fikk vist frem hvordan de jobber for å gjøre seg mer relevante for kundene.

Fra energi- til teknologiselskap
Lyse har de siste 20 årene utviklet seg fra å være et rent kraftselskap til å bli et flerfoldig konsern med stor aktivitet innen blant annet tv, fiberbredbånd og smart, digital energistyring.– I overgangen fra å være et energikonsern til å bli et teknologi- og energikonsern har vi hele tiden hatt i bakhodet at all innovasjon starter med kundeinnsikt, sa Lyses konserndirektør for tele, fiber og digitale tjenester, Toril Nag, ifølge Energi Norges nettsider.Selskapet er blant annet med på å teste ut ny teknologi for smarte nett og energistyring i Stavanger gjennom det EU-støttede prosjektet Triangulum. Gjennom prosjektet tester de velferdsteknologi og smarthusteknologi i tett samarbeid med kundene.

– Mye av det som var vanskelig, dyrt og «far out» før, er nå ganske tilgjengelig og forventes av kundene. Bedrifter i Norge bør derfor samarbeide mer, ellers blir vi akterutseilt av større land med innovative, store bedrifter som tilbyr det kundene vil ha, sa Nag.

Et økosystem for innovasjon
Behov for samarbeid på tvers for å få til innovasjon som er relevant for kundene var også sentralt i BI-professor Torger Reves innlegg.

– Norge trenger en skaleringsstrategi. Vi har i Norge trodd på en «trippel helix» bestående av næringsliv, myndigheter og akademia. Og hva er problemet med dette? At alle disse bare snakker om innovasjon. Et innovasjonsøkosystem må også ha entreprenører og risikokapital, sa Reve.

Ifølge Reve krever innovasjon en flat organisering og åpen kommunikasjon, noe som er typisk for den nordiske modellen. Det skulle derfor ligge godt til rette for innovasjon i Norge. Men et økosystem må utvikles gjennom fysiske møteplasser der nøkkelaktører kan samlokaliseres og samarbeide mer på tvers.

Inviterer kundene på besøk

Vi begynte å lytte til kundene – og det ble nøkkelen til vår suksess, sier administrerende direktør Terese Troy Prebensen i Smart Energi.

I lys av Reves konklusjoner kan det se ut som selskapet Smart Energi har gode forutsetninger for å drive innovasjon. I fjor inviterte de 800 kunder på besøk i selskapets lokaler.

– Hva skal vi tilføre av merverdi til kundene våre? Vi begynte å lytte til kundene – og det ble nøkkelen til vår suksess, sa administrerende direktør Terese Troy Prebensen i Smart Energi, som er en del av Fredrikstad Energi.

I tett dialog med kundene sine utvikler de løsninger for egenprodusert strøm, smart strømkontroll for egen bolig og strømforsikring ved sykemelding eller arbeidsledighet.

– Vi må finne andre måter å skille oss ut på enn gjennom påslaget på strømprisen. Vi har lyst til å skape strømselskapenes Airbnb, hvor du for eksempel kan kjøpe solstrøm fra naboen, fortalte Prebensen.

Kilde: Energi Norge

Kommentarer

kommentarer