Nyhetsartikkel

07 november 2017

– Positivt at Venstre vil satse på vannkraften

Venstre vil gjøre det mer attraktivt å investere i vannkraft, ved å øke den såkalte friinntektsrenten i grunnrenteskatten. Det fremgår av partiets forslag til statsbudsjett som ble fremlagt mandag.

– Venstre vil legge til rette for opprusting og utvidelse av eksisterende vannkraftverk. Dette er svært positivt og i tråd med ønsket fra 17 organisasjoner som har sendt et felles opprop til Stortinget etter at statsbudsjettet ble fremlagt i oktober, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

I dagens særskatt for vannkraft gis det ikke fradrag for rentekostnader, bare et lavt skjermingsfradrag på rundt 0,5 prosent. Ingen kraftselskaper får lånt penger i banken til en så lav rente. Venstre foreslår nå å øke skjermingen til 1,5 prosent, mens næringen selv har bedt om 2,5 prosent.

Følger opp Energimeldingen
– Dette er et skritt i riktig retning. Venstre følger nå opp konklusjonene fra Energimeldingen som Stortinget behandlet i 2016, om behovet for oppgradering av norske vannkraftverk. Det er dessuten i tråd med hva både Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har vedtatt i sine partiprogrammer, sier Ulseth.

Norge har 1500 vannkraftverk som leverer 96 prosent av strømmen vår. Nær halvparten av produksjonskapasiteten ble bygget før 1970 og nærmer seg teknisk levealder. Ifølge NVE må det investeres 50 milliarder kroner frem mot 2030, bare for å opprettholde dagens kraftproduksjon.

Energi Norge roser også Venstre for ikke å dekke inn en rimeligere vannkraftbeskatning ved å øke elavgiften.

– Det er positivt at Venstre ikke har falt for fristelsen til å skyve regningen over på forbrukerne gjennom økt elavgift, som i realiteten straffer bruk av fornybar energi. Elavgiften er blitt kraftig økt den siste stortingsperioden for å få budsjettene til å gå opp. Det bør ikke gjentas i år, presiserer Ulseth.

Avgiftsfritak for ladestasjoner
Venstre går også inn for å innføre fritak for elavgift for ladestasjoner til elbiler og for elektrisitet brukt som drivstoff i ferger, skip, lastebiler, busser og landstrøm (for båter). Partiet vil øke den såkalte Enova-avgiften med 1 øre/kWh, øremerket utbygging av infrastruktur for nullutslippsbiler.

– Vi er positive til å bygge ut bedre ladeinfrastruktur for å fullelektrifisere Norge, men skeptiske til å øke avgiftsbyrden for folk flest, sier Ulseth.

Venstre foreslår videre å doble tilskuddet til utjevning av nettleie til 20 millioner kroner neste år.

 

 

Kommentarer

kommentarer