Nyhetsartikkel

12 oktober 2017

Regjeringen trenerer stortingsvedtak om fornybar varme

Norske kommuner får dårligere styring med utnyttelse av lokale varmeressurser etter at regjeringen nok en gang utsetter en vedtatt endring av nasjonale byggeregler.

Allerede i mai i fjor ba et klart stortingsflertall regjeringen om å endre byggteknisk forskrift (TEK) slik at nybygg utstyres med alternativer til helelektrisk oppvarming i områder hvor kommuner har vedtatt tilknytningsplikt til fjernvarme.

Regjeringen varslet opprinnelig at en høring av vedtaket ville komme i år, men i forslaget til statsbudsjett, som ble lagt fram torsdag, skyves endringen ut i det blå. Regjeringen tar nå «sikte på» å komme tilbake til Stortinget med saken i 2018, etter en vurdering av «hvordan stortingsvedtaket best kan følges opp», heter det i budsjettforslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Overkjører lokaldemokratiet
– Dette er en klar trenering av stortingsflertallets vedtak og en overkjøring av lokaldemokratiet. Det er uforståelig at departementet trenger flere år på å gjeninnføre en regel som faktisk var gjeldene inntil regjeringen fjernet den i fjor, sier daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme.

Slik energikraven i regelverket er i dag, trenger ikke nybygg under 1000 kvadratmeter å tilrettelegges for fjernvarme, selv om kommunen har vedtatt tilknytningsplikt for slike bygninger. Resultatet er at de nasjonale reglene spenner beina under både fleksible oppvarmingsløsninger og lokale klima- og energiplaner.

– Å utnytte lokale varme, som ellers går til spille, er både ressurseffektivt og sparer store investeringer i kraftnettet. Det frigjør elektrisk kapasitet som kan brukes til for eksempel elektrifisering av transportsektoren. Dette skjønner kommunene, påpeker Juhler.

Har fått påpakning
Senest i mai fikk regjeringen påpakning av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité for ikke å følge opp Stortingets vedtak. Treneringen gjelder også et parallelt vedtak om at bygg over 1000 kvadratmeter må kunne dekke 60 prosent av oppvarmingsbehovet med annet enn elektrisitet.

– Kommunaldepartementet skriver mange fagre ord om lokal råderett og at statlig detaljstyring av kommunene skal reduseres i budsjettforslaget. Da er det ganske utrolig at kommunalminister Jan Tore Sanner ikke får opp farta i denne saken, sier Juhler.

 

Kommentarer

kommentarer