Nyhetsartikkel

29 september 2017

Svarer blankt nei til Norske Skog-kreditorenes mottilbud

Etter at de usikrede kreditorene avviste redningsplanen som ble lansert av styret i Norske Skog kom de med sitt eget forslag. Det sier de pantsikrede kreditorene nå blankt nei til.

Dramaet i Norske Skog har tatt en ny vending torsdag ettermiddag, bare timer før svarfristen går ut for styrets redningsplan fredag ettermiddag.

Etter at de pantsikrede kreditorene tirsdag denne uken gikk ut og støttet styrets forslag til en redningsplan kom de usikrede kreditorene på banen onsdag, skriver E24.no.
De avviste blankt redningsplanen til styret og styreleder Christen Sveaas, og foreslo i stedet sin egen plan, der de kommer ut av restruktureringen med en dobbelt så stor eierandel.

Nå kontrer de pantsikrede kreditorene, med tidligere konsernsjef Sven Ombudstvedt i spissen, med å takke blankt nei til forslaget som kom onsdag.

– SSN Ad Hoc-komiteen som representerer rundt 65 prosent av den sikrede gjelden med forfall i 2019 vil slå tydelig fast overfor styret i Norske Skogindustrier ASA at komiteen ikke støtter forslaget fra de usikrede kreditorene som ble offentliggjort 27. september, skriver representantene for de sikrede kreditorene i brevet.

– Forslaget ble offentliggjort uten forhåndsvarsel til selskapet, og etter vårt syn har det ikke mulighet til å oppnå tilstrekkelig støtte på tvers av selskapets viktigste kreditorgrupper, skriver de pantsikrede kreditorene videre om de andres forslag.

Nyheten kommer frem i en børsmelding fra Norske Skog, der selskapet skriver at de har gjengitt brevet de har mottatt fra de pantsikrede kreditorene i sin helhet. Styret i Norske Skog vil nå gå gjennom forslagne fra begge kreditorgruppene, skriver selskapet i meldingen.

Selskapets styre har flere ganger understreket at fristen for å godta redningsplanen for kreditorer med stemmerett er fredag denne uken klokken 17:00.

Aksjen i Norske Skog falt umiddelbart etter at nyheten ble kjent. Aksjen var opp rundt 2,0 prosent, men falt raskt ned fra 0,46 til 0,42 kroner, noe som gir en samlet nedgang på 6,7 prosent for dagen.

Mener alternativet er konkurs
– Vi har jobbet med selskapet i en lang periode og har et omforent forslag som vi mener er godt for alle. Det er ikke så mye annet å si rundt det. Vi mener forslaget fra selskapet er godt for alle, inklusive de operative delene, sier tidligere konsernsjef og nå representant for de sikrede kreditorene, Sven Ombudstvedt til E24.

– Det har alltid vært en usikkerhet. Selskapet har gitt et tilbud, og det må vi alle respektere. Vi har valgt å støtte dette tilbudet. Selskapet sendte en klar melding i går om at hvis ikke selskapet oppnår tilstrekkelig støtte, kan det bli en konkurs, fortsetter han.

– Betyr det at du mener de går mot konkurs?

– Ut fra det at selskapet sier nokså eksplisitt i går, så er det ikke noen andre forslag. Da er det en naturlig konsekvens, sier Ombudstvedt.

– Hva skjer frem mot fristen fredag?

– Selskapet selv jobber åpenbart med dette. Fra vår side er vi klare. Vi ønsker en positiv prosess. Hvis ikke det skjer vil man tiltre det pantet som man har. Vi vil ta det pantet og operere videre. Det vil ikke ha noen større konsekvens for de operative enhetene.

Mener kriseplanlegging må starte mandag
I brevet til styret i Norske Skog kommer de pantsikrede kreditorene med skarp kritikk av oppførselen til de usikrede kreditorene.

– I motsetning til hva de usikrede kreditoren feilaktig har fremstilt det som har SSN AHC (de pantsikrede kreditorene, journ.anm.) forsøkt å gå i en konstruktiv dialog med hovedaktørene i PEN- og SUN-komiteene (de usikrede kreditorene, journ.anm.), og presentert et forbedret tilbud, skriver de pantsikrede kreditorene og hevder det forbedrede tilbudet ville gitt de andre 50 prosent mer i verdier etter restruktureringen enn selskapets opprinnelige tilbud fra 18. september.

– Dette ble gjort før offentliggjøringen av de usikrede kreditorenes forslag og viser at SSN AHC i god tro har forsøkt å gi (de usikrede aktørene, journ.anm.) ytterligere verdier for å legge til rette for muligheten om en konsensusløsning, fortsetter de sikrede kreditorene i brevet.

De sikrede kreditorene hevder videre at de usikrede kreditorene «ikke har gjort noe forsøk» på å nå ut for å få til et kompromiss, skriver E24.no.

De pantsikrede kreditorene sier de vil la sitt «forbedrede» tilbud ligge på bordet frem til fristen styret har satt for sitt forslag, som er fredag klokken 17:00 denne uken. Samtidig truer de med konsekvensene hvis den løsningen ikke godtas:

– Hvis junior-kreditorene (de usikrede, journ.anm.) ikke er villige til å støtte de forbedrede vilkårene som vil tilbyr dem (…) mener SSN AHC at styret i Norske Skog raskt og besluttsomt må gå videre med beredskapsplanleggingen på mandag 2. oktober for best å beskytte verdiene i driftsselskapene (fabrikkene, journ.anm.).

Kommentarer

kommentarer