Nyhetsartikkel

28 september 2017

Statkraft og Norfund enige om byttehandel i internasjonal vannkraft

Statkraft og Norfund er enige om en byttehandel knyttet til sine felleseide andeler i internasjonal vannkraft. 

Avtalen innebærer at Statkraft selger alle sine aksjer i SN Power til Norfund, mens Norfund selger alle sine aksjer i Statkraft IH Invest AS (SKIHI) til Statkraft. I tillegg til byttet av aksjer, betaler Norfund et kontantbeløp til Statkraft. 

Statkraft og Norfund har inntil gjennomføringen av avtalen idag eid 50 prosent hver av SN Power, som eier vannkraftverk i Panama, Laos, Filippinene og Zambia. Samtidig har Statkraft eid 81,9 prosent og Norfund 18,1 prosent av aksjene i SKIHI, som hovedsakelig eier vannkraftverk i Peru, Brasil, Chile, India og Nepal. 

Statkraft styrker med dette sin posisjon i Sør-Amerika og Sør-Asia, mens Norfund gjennom SN Power øker sin tilstedeværelse i Afrika og Sørøst-Asia. 

– Norfunds mandat er å investere i utviklingsland der behovet for kapital er størst og økt tilgang til energi er nødvendig for utvikling. Vår strategi er i økende grad å konsentrere energiinvesteringene i Afrika sør for Sahara og utvalgte land i Sørøst-Asia, sier Norfunds administrerende direktør Kjell Roland.

– Statkrafts strategi innen internasjonal kraftproduksjon er å bygge sterkere posisjoner i færre markeder. Samtidig vil vi utvide porteføljen til å omfatte både vann-, vind- og solkraft. SN Power har vist stor evne til verdiskaping gjennom mange år og lagt grunnlaget for Statkrafts satsing i Sør-Amerika og Sør-Asia, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen. 

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3800 ansatte i 16 land. 

Om Norfund

Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, Norfund, har som formål å bidra til utvikling og fattigdomsreduksjon gjennom investeringer i levedyktige og lønnsomme virksomheter i utvalgte land og forretningsområder. Om lag 50 % av porteføljen omfatter investeringer i ren energi prosjekter. Viktigste region er Afrika sør for Sahara, samt utvalgte land i Sør- og Sørøst-Asia og i Mellom-Amerika. Ved årsslutt 2016 var Norfund’s portefølje på 16,8 milliarder kroner. 

Om SN Power

SN Power er et internasjonalt kraftselskap som investerer på kommersiell basis i fornybare energiprosjekter i utviklingsland. Selskapet skal fokusere på oppkjøp, utvikling, bygging og drift av vannkraft prosjekter. Selskapet er 100% eid av Norfund og har vannkraftverk i Sørøst-Asia, Afrika og Sentral-Amerika. SN Power, som består av et multinasjonalt team av ansatte globalt i sine operative virksomheter og prosjekter, har sitt hovedkontor i Oslo, Norge.

 

Kommentarer

kommentarer