Nyhetsartikkel

27 september 2017

– Ledelsens og panthavernes forsøk på å stjele selskapet

Norske Skogs største långivere skal være villige til å felle redningsplanen fra styreleder Christen Sveaas.

Til tross for utvetydige trusler om konkurs kommer majoriteten av eierne av usikrede obligasjoner til å stemme nei til redningsplanen for Norske Skog.

Det skriver Finansavisen basert på en e-post fra en ikke navngitt kilde.
De reagerer sterkt på at de usikrede kreditorene, som i alt har gitt 4,7 milliarder kroner i lån til Norske Skog, må veksle inn sine obligasjoner til aksjer som vil representere fire prosent av det refinansierte selskapet, ifølge planen som styreleder Christen Sveaas presenterte sist mandag.
Kreditorene med pantesikkerhet, blant annet i datterselskapet som eier de operative virksomhetene, vil få 94 prosent.
– Frustrasjon
«De usikrede kreditorene uttrykker nå frustrasjon over det de karakteriserer som ledelsens og panthavernes forsøk på å stjele selskapet gjennom verdi-destruktive prosesser», skriver Finansavisens kilde.

Da styreleder Sveaas presenterte styrets forslag for det gjeldstyngede skogkonsernet sist mandag, var han krystallklar på at alternativet er konkurs og at de pantesikrede kreditorene ville overta de operative virksomhetene som er konsernets eneste verdi.

Dette gjentok Sveaas i en børsmelding tirsdag hvor det ble meldt om at 65 prosent av de sikrede kreditorene hadde bekreftet sin støtte til planen.

– Beste løsning
«Styrets forslag er den beste løsningen gitt omstendighetene, og det gir mer verdi til samtlige interessenter enn alternativet. Alternativet vil utløse en komplisert insolvensprosess, som vil resultere i at Norske Skog blir 100 prosent eid av de sikrede obligasjonseierne», sa Sveaas i børsmeldingen.

Hverken Sveaas eller Norske Skog har så langt konkretisert hva som eventuelt skulle bli så komplisert ved en konkursåpning og hvilke konsekvenser dette kan få.

Derimot understreket Sveaas selv da han presenterte planen, at driften ved Norske Skogs fabrikker vil gå videre fordi de pantsikrede kreditorene vil overta eierskapet.

Tidsfristen for kreditorene til å si ja eller nei til planen løper ut førstkommende fredag klokken 17.00.

Når fristen er gått ut og dersom spådommen til Finansavisens kilde slår til og planen stemmes ned, er det opp til styret i Norske Skog å bestemme for om de vil gjøre alvor av trusselen om å slå seg konkurs.

Fristen førstkommende fredag er imidlertid ikke den første tidsfristen som er satt knyttet til Norske Skogs refinansiering i år.

Det forrige styret la frem et forslag allerede i begynnelsen av juni og frister for løsninger er blitt utsatt flere ganger.

Vil kutte gjelden med seks milliarder
Norske Skog-styrets løsning innebærer at gjelden kuttes fra ni til tre milliarder kroner.

Løsningen innebærer at alle kreditorene omgjør all gjeld til aksjer.

De pantsikrede kreditorene får 94 prosent av selskapet pluss et obligasjonslån på 250 millioner euro til åtte prosent rente.

De usikrede kreditorene får fire prosent av aksjene i det nye selskapet.

Dagens aksjonærer blir sittende igjen med fattige to prosent.

Så vil de usikrede kreditorene og dagens aksjonærer få rett til samlet å tegne nye aksjer for 400 millioner kroner, noe som vil redusere de pantsikrede kreditorenes eierandel til 77 prosent.

I redningsplanen er kursen på Norske Skog-aksjen indikativt satt til 13 øre.

Kommentarer

kommentarer