Nyhetsartikkel

18 september 2017

Hva påvirker strømprisen?

Selv om strømprisene gjerne blir høyere i vinterhalvåret er det lite som tyder på at vi skal opp på et unormalt nivå i år.

Ønsker du å påvirke strømregningen er det dessverre forholdsvis lite du kan gjøre for å påvirke selve strømprisen, skriver Svorka Energi. Er du klar over hvilke faktorer som har størst innvirkning på strømprisen?

Svingninger i strømmarkedet påvirker hva du betaler
Nord Pool er navnet på den nordiske kraftbørsen, hvor strømleverandører kjøper strømmen. Strømprisene på kraftbørsen bestemmes av hvor mye strøm som kan produseres (tilbud) og hvor stort behovet er for strøm (etterspørsel). Dette fører til at strømprisene går opp når det brukes mye strøm, og de går ned når det brukes lite strøm. Det er med andre ord et svingende strømmarked som styrer hva du til syvende og sist betaler per kilowattime.Men hva er det som får oss til å bruke mer eller mindre strøm?

Været en sentral faktor
Det vi bruker aller mest strøm på i Norge er oppvarming. Derfor bruker vi mer strøm når det er kaldt, og mindre strøm når det er varmt. Og ettersom det er tilbud og etterspørsel som avgjør prisene, blir strømmen billigere når det er varmt og dyrere når det er kaldt. I perioder hvor været er kaldt kan vi derfor oppleve at media hauser opp situasjonen med overskrifter som «strømprisene til himmels» og «nå blir det dyrt å ikke fryse».

Været påvirker også hvor mye strøm som kan produseres, da det nordiske strømmarkedet for det meste forsynes av vannkraft. Mange av vannkraftverkene har store vannmagasiner der de kan lagre vann frem til det er behov for å produsere strøm. Magasinene fungerer nesten som et batteri, der energi kan lagres til det er behov for den. Mye regn fører til at magasinene fylles opp, og da blir strømmen billigere. Får vi derimot en tørr høst etterfulgt av en kald vinter kan det gi høye strømpriser. Årsaken er at det blir lite vann i magasinene, samtidig som vi må bruke ekstra mye strøm til oppvarming.

Påvirkning utenfra
Strømprisen er også avhengig av overføringsforholdene mellom områder og land internt i Norden, og mellom Norden og resten av Europa. Når etterspørselen etter strøm i Norge blir større enn det vi selv klarer å produsere i vannkraftverkene våre, er vi avhengige av å importere strøm fra andre europeiske land for å kunne dekke etterspørselen. Det gjør at våre priser blir påvirket av deres priser – som igjen blir påvirket av deres vær, tilbud og etterspørsel, type strømproduksjon og så videre.

Prioriter å redusere forbruk
Fortvil ikke, for selv om du ikke kan påvirke prisen kan du selv styre hvor mange kilowattimer du bruker. Når det varsles om høye strømpriser er det selvfølgelig fristende å skru av alt som bruker strøm. Dette er ikke nødvendigvis den mest behagelige løsningen. Det beste rådet er at du heller bør gjøre enkle grep som reduserer strømforbruket gjennom året, istedenfor å legge ned forbud mot lys og varme i våre kaldeste perioder.

Kilde: Svorka Energi

Kommentarer

kommentarer