Nyhetsartikkel

18 september 2017

– Dette er moderne slaveri

Statnett avdekket at ansatte hos en underleverandør måtte tilbakebetale halve lønna gjennom «doble kontrakter». EL og IT–forbundet etterlyser mer kontroll og strengere straffer.

– Dette er moderne slaveri. Vi vet det foregår i Europa, vi vet vi er utsatt for dette også i norsk arbeidsliv og nå har vi fått det grundig dokumentert, sier leder Jan Ove Andersen i EL og IT-forbundet til NRK.

Han reagerer kraftig på forholdene Statnett nylig avdekket på et prosjekt i Rogaland. Der måtte bosniske arbeidere ansatt hos en kanadisk entreprenør i Norge betale halve «den norske» lønna til det bosniske selskapet som formidlet jobben i Norge.

– Det er ikke det første eksempelet vi har sett på den type doble kontrakter. Vi har et eksempel fra Bergen der arbeidere måtte gå på Kirkens Bymisjon for i det hele tatt å få mat for de hadde ikke fått lønn.

Kontrakt som en av de bosniske arbeiderne hadde med sin arbeidsgiver i hjemlandet.
AVDEKKET: Statnett avdekket nylig at bosniske arbeidere i Norge måtte betale tilbake halve lønna til en bosnisk bankkonto.Foto: Statnett

«Doble kontrakter» vil si at arbeiderne har én offisiell kontrakt som gjerne spesifiserer lønns– og arbeidsvilkår typisk for landet de jobber i. Denne kontrakten er den arbeidsgiver bruker i kommunikasjon med myndighetene. Så har man i tillegg en annen kontrakt som bestemmer det faktiske lønnsnivået. Enten gjennom å være «den egentlige kontrakten» med langt lavere lønn, eller gjennom å spesifisere krav om å betale deler av utbetalt lønn tilbake til arbeidsgiver.

Etterlyser tiltak

Andersen i EL og IT-forbundet mener useriøse og kriminelle arbeidsgivere er på fremmarsj i Norge.

– Vi har forsøkt å rope varsku om dette men vi synes vel ikke vi får godt nok gehør hos politiske myndigheter for å sette i verk nødvendige tiltak, sier Andersen til NRK

– Hva er nødvendige tiltak?

– Først og fremst må man gå hardere til verks mot den såkalte bemanningsbransjen. Mye av disse problemene skyldes at bedriftene som får oppdraget ikke lenger har egne ansatte. De går til bemanningsbyråer i Europa som bemanner opp anleggene, dermed pulveriserer man ansvaret og legger til rette for arbeidslivskriminalitet.

Andersen mener regelverket rundt bemanning og ansettelser bør strammes inn, i tillegg til at kravene til allmenngjøring av tariffavtaler skjerpes.

– Vi må også sette av mer ressurser til Arbeidstilsynet for tilsyn og kontroll, og vi skjerpe straffene for den type virksomhet, sier Andersen.

Kommentarer

kommentarer