Nyhetsartikkel

13 september 2017

Grunnleggeren av Distriktsenergi, Eilif Amundsen er gått bort

Eilif Amundsen var en forkjemper for distriktsenergiverkene og distrikts-Norge i mange år. Det er vår klare oppfatning at Eilif utgjorde en forskjell. I Distriktsenergi er vi Eilif Amundsen en stor takk skyldig. Foreningen hadde ikke eksistert uten Eilif Amundsens innsats.

Billedtekst: Eilif Amundsen (til venstre) sammen med Svein Eriksen fra KS Bedrift (til høyre) under en av FSNs fagdager, Foto: Kjell Rønningsbakk

Sentralnettets utstrekning som ikke omfattet vår nordligste del av landet var saken som fikk Amundsen på barrikadene. Med Amundsen humør og vennlige vesen, tæl og nordnorske framtoning, med klare meldinger til byråkrati og politikere greide han å nå fram i en rekke saker. Dette medførte at Distriktsenergi ble stiftet i 2003, den gang under navnet FSN. Han var styreleder helt fram til 2015.

Grunnleggeren av Distriktsenergi, Eilif Amundsen er gått bort

FSN ble unnfanget på Sandtorgholmen Hotell i Harstad kommune den 12. desember 2003. Jeg intervjuet han for første gang før møtet startet.

KraftNytt.no var først ute med å skrive om nyskapningen FSN. Seinere hadde vi tett kontakt med Eilif, også etter at han ble pensjonist og bosatte seg i Puerto Rico på Gran Canaria om vinteren.

Du kan lese nekrologen på Distriktsenergis nettsider her

Kommentarer

kommentarer