Nyhetsartikkel

08 september 2017

Hafslund Nett har montert 300.000 nye strømmålere

Innen utgangen av 2018 skal nye, avanserte strømmålere være installert i alle norske husstander og bedrifter. Hafslund Nett har passert milepælen 300.000 installerte målere.

De nye målerne – også kalt AMS-målere – gir bedre oversikt over strømforbruket og mulighet for automatisk styring av forbruket.

– Vi har til nå satt 300.000 automatiske strømmålere i drift i Hafslund Netts område. I alt skal vi montere 700.000 nye strømmålere innen utløpet av 2018. Daglig monteres det mellom 1000 og 1500 målere, sier Toril Benum, prosjektdirektør i Hafslund Nett.

Tilgang til nøkler

– Den største utfordringen er å få tilgang der hvor målerne står. Vi ønsker å ha færrest mulige bomturer. Vi er avhengig av at folk er hjemme, eller at vi har tilgang til nøkler der måleren er plassert i fellesarealer, slik at vi får adgang til målerne. Akkurat nå bytter vi ut målere i Oslo sentrum.

To varsler

– Kundene får først varsel om målebyttet to måneder før selve byttet. Videre får de kundene hvor vi må ha en avtale for å bytte måleren et nytt brev fra oss 14 dager før vi kommer, med forslag til tidspunkt for målerbyttet. Her må jeg rose kundene, de er flinke til å holde avtaler, sier Toril Benum.

AMS-målere

AMS står for avanserte måle- og styringssystemer. AMS-målerne har toveis kommunikasjon mellom måleren og nettselskapet. Kundene slipper dermed å lese av og sende inn målerstanden. Hver enkelt forbruker får detaljert informasjon om sitt forbruk via egne nettsider og mobiltelefonen. Hafslund Nett får nøyaktig avregning time for time, og fakturaen blir dermed helt korrekt.

Det er et myndighetskrav at alle skal ha nye AMS-målere innen 01.01.2019. Innføringen er landsdekkende og er bestemt av Olje- og energidepartementet.

Kommentarer

kommentarer