Nyhetsartikkel

08 september 2017

NVE foreslår å innføre krav til rutiner og prosedyrer for å avdekke brudd på forbud mot innsidehandel

NVE inviterer til informasjonsseminar 15. september om markedsadferd i engrosmarkedet – NVE

NVE har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet utarbeidet et høringsdokument med forslag til endring i FOR-1990-12-07-959 Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften).

NVE foreslår også å innføre krav til rutiner og prosedyrer for å avdekke brudd på forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon overfor aktører som gjennom profesjonell virksomhet arrangerer handel.

I den anledning arrangerer NVE et informasjonsseminar 15. september 2017. Påmeldingsfristen er utsatt til mandag 11. september.

Seminaret arrangeres 15. september i Middelthuns gate 29, 0368 Oslo. Programmet for dagen er som følger:

 

09:30 – 09:40 – NVE ønsker velkommen (NVE)

09:40 – 11:30 – Presentasjon av endringsforslaget i energilovforskriften (NVE)

11:30 – 12:00 – Lunsj

12:00 – 12:45 – Nord Pool sin tilnærming til REMIT, og hvordan de forventer at det blir i Norge når forskriftsendringene

                        trer i kraft (Kjersti Ness, Nord Pool)

12:45 – 13:00 – Kaffepause  

13:00 – 14:00 – Introduksjon til REMIT med fokus på bestemmelser som har likheter med endringsforslaget i

                        energilovforskriften (Antonio Santos, ACER)

14:00 -14:10 – Oppsummering av dagen (NVE)

 

Seminaret vil holdes på norsk med unntak av ACER sitt innlegg som vil holdes på engelsk. Det åpnes også for spørsmål og innspill fra deltagerne.

 

Forslaget til forskriftsendringer gjelder innføring av forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon, krav til offentliggjøring av innsideinformasjon samt rapportering av data til NVE fra systemansvarlig og markedsplass. NVE foreslår også å innføre krav til rutiner og prosedyrer for å avdekke brudd på forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon overfor aktører som gjennom profesjonell virksomhet arrangerer handel. Bakgrunnen for forslagene er å harmonisere med regelverk som er gjeldende i EU og som dermed gjelder i de øvrige landene i det nordiske og europeiske kraftmarkedet. Forskriftsendringene innebærer en delvis tilpasning til parlaments- og rådsforordning av 25. oktober 2011 om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet Nr. 1227/2011 (REMIT). Forslaget er samtidig begrenset til å gjelde for handel som faller innenfor virkeområdet til energilovforskriften. Med dette oppnår man likere regler for all fysisk krafthandel uavhengig av hvor handelen foregår.

Frist for kommentarer til selve høringen er 30. september 2017 og NVE tar sikte på at forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2018. Mer om høringen og høringsdokumenter finner du her.

Kommentarer

kommentarer