Nyhetsartikkel

06 september 2017

BKK VARME NÅ TOTALLEVERANDØR AV TERMISK ENERGI

I begynnelsen av juni startet BKK Varme leveransen av kjøling til Media City Bergen på Nygårdstangen. Teknologien er basert på sjøvann hentet fra 110 meters dyp i Puddefjorden, og gir over 50 ganger mer energi tilbake enn det som puttes inn.

– Med denne utbyggingen kan vi tilby kjøling til næringsbygg på hele Nygårdstangen, og i tillegg Dokken når det blir regulert til bolig og næringsvirksomhet. Det er også aktuelt å bygge ut kjøling til andre bydeler, uten at vi har konkrete planer foreløpig, sier Martin Horne, som leder kjøleprosjektet i BKK Varme.

BKK Varme har investert rundt 40 millioner kroner i denne utbyggingen. I prosjektet samarbeider BKK Varme med Universitetet i Bergen, som trenger sjøvann til marin forskning på Marineholmen og til energiformål i egne bygg.

I midten av mai startet selskapet leggingen av et 2,2 kilometer langt rør som går ned til 110 meters dyp. Røret har en diameter på 1,2 meter og frakter sjøvann inn til en betongkum i kaien under Puddefjordsbroen. Det skal i første omgang bidra til en kapasitet på 10 MW kjøling fra prosjektet, der Media City Bergen vil benytte 3,5 MW. I tillegg er det tilgjengelig kapasitet på 20 MW til videre utbygging til andre bydeler.

Sjøvann til kjøling er svært energieffektivt. Det kreves bare 1 kWh i pumpeenergi for å levere 50 – 70 kWh til kjøling. Til sammenligning vil en vanlig varmepumpe normalt gi 2 – 4 kWh energi tilbake for hver kWh du putter inn.

– For å være aktuell leverandør av varmt tappevann og en minkende mengde energi til oppvarming, må vi også kunne levere kjøling. Nå har vi et komplett produkt og kan dekke behov for både kjøling og varme, og det gjør oss attraktive i markedet. Vi er allerede i dialog med flere kunder, og det er ikke spørsmål om de skal ha det, men når vi kan levere. Det er kjekt å være med på dette, konstaterer prosjektlederen overfor fjernvarme.no.

Kommentarer

kommentarer