Nyhetsartikkel

06 september 2017

Nærmere seg 100.000 kunder

I første halvår hadde Ringeriks-Kraft en omsetning på 399 millioner kroner, et driftsresultat på 37 millioner kroner og et resultat etter skatt på 16 millioner kroner.

Selskapet hadde en omsetning på 399 millioner kroner, en forbedring med 55 prosent sammenlignet med samme periode i 2016.  For hele konsernet ble de samlede investeringene 34 millioner kroner, inklusive kundefinansierte anlegg.

Nettselskapet har levert stabil strømforsyning i hele nettområdet. Vedlikehold av linjene blir gjort i henhold til planene for å sikre fortsatt trygg levering.  Kraftprisene har normalisert seg etter å ha vært på et historisk lavt nivå de siste årene. Gjennomsnittlig kraftpris i første halvdel av 2017 var 26,6 øre/kWh, sammenlignet med 21,7 øre/kWh i samme periode 2016.

I april fusjonerte strømselskapet til Ringeriks-Kraft med omsetningsvirksomheten til Valdres Energi og dannet «Kraftriket». Selskapet har som mål å vokse fra 28 000 kunder til 100 000 innen 2020, og satser på å knytte til seg partnere med sterk lokal merkevare. Entreprenørvirksomheten er også i full gang med installasjon av over 600 000 smarte målere i Norge.

SMARTservice Norge er i gang med å installere smarte målere over hele Norge. En ny kontrakt ble signert for Hafslund, med 25 000 målerbytter i fellesmålte anlegg, som skal fullføres før februar 2019. Samtidig har de tre Nettserviceselskapene i konsernet etablert seg som konkurransedyktige totalleverandører av nettjenester også i Oslofjordområdet. Som en positiv følge av veksten og aktivtetsnivået i entreprenørvirksomheten har antall ansatte i konsernet økt fra 209 til 265 ansatte i løpet av første halvår, hvorav 18 er lærlinger.

Kommentarer

kommentarer