Nyhetsartikkel

07 august 2017

Oslo kommune tvinger ut minoritetsaksjonærene i Hafslund

Oslo Energi Holding, som er eid av Oslo kommune, har valgt å tvangsinnløse de resterende aksjene i Hafslund ASA etter at de kjøpte selskapet tidligere i år.

Det heleide kommunale selskapet Oslo Energi Holding, Oslo kommune, har tidligere i år varslet et bud på 96,76 kroner på de resterende aksjene i Hafslund etter å ha kjøpt finske Fortums aksjepost og kommet over en eierandel på 90 prosent.

Med en eierandel på over 90 prosent kan det kommunale selskapet tvangsinnløse de øvrige aksjonærene som ikke aksepterer prisen. Det har nå Oslo kommune valgt å gjøre, melder de i en børsmelding.Kommunen har fått DNB til å stille en bankgaranti for at de kan betale beløpet som må utbetales til aksjonærene som ikke ennå har valgt å selge sine aksjer. Selve garantien fra DNB er på 2,17 milliarder kroner.

Til retten
Aksjonærene i Hafslund ble tilbudt 96,76 kroner per aksje tidligere i sommer, men flere varslet at de ikke kom til å godta tilbudet. Aksjonærene må gå til retten hvis de ønsker å klage på prisen.

Dersom minoritetsaksjonærene velger å ta oppkjøpet til retten, kan Oslo kommune sitte igjen med en ekstraregning på knappe 1,7 milliarder kroner basert på anslagene fra Sparebank 1 Markets.

E24 intervjuet Geir Lippestad om risikoen for en ekstraregning dersom minoritetsaksjonærene går til retten før bystyret behandlet transaksjonen 14. juni.

– Hvis et rettslig skjønn kommer til at minoritetsaksjonærene skal ha en høyere kurs, vil Oslo Energi Holding forholde seg til det, sa Lippestad.

Tar Hafslund av børs
I en annen børsmelding fra Hafslund ASA, kommer det frem at selskapet har gjennomført en ekstraordinær generalforsamling hvor de har vedtatt å ta selskapet av Oslo Børs.

– Selskapet skal snarest søke Oslo Børs om strykning av selskapets aksjer fra notering ved Oslo Børs, står det i børsmeldingen.

Generalforsamlingen var enstemmig. Hafslund ASA har nå sendt søknad om strykning på Børsen. Selskapet har bedt om å bli tatt av børs fra 7. august. Siste noteringsdag vil være fredag 4. august.
Advarte mot salg
I juni gikk styreleder i Hafslund ut og advarte minoritetsaksjærene å ta tilbudet fra Oslo kommune på 96,76 kroner.

Styreleder i Hafslund, Birger Magnus, mente at det ikke er i aksjonærenes økonomiske interesse å akseptere budet, men i stedet la prisen bli fastsatt ved rettslig skjønn.

– Til tross for usikkerheten knyttet til utfallet av en rettslig prosess, og den forsinkelse det vil medføre for oppgjør til aksjonærene, er det styrets samlede vurdering på det nåværende tidspunkt at det vil være i aksjonærenes økonomiske interesse ikke å akseptere budet, men i stedet la prisen bli fastsatt ved rettslig skjønn, sa styreleder i Hafslund, Birger Magnus, i en kommentar.

Kommentarer

kommentarer