Nyhetsartikkel

30 juli 2017

Vind og sol skal konkurrere

Regeringen i Danmark fremmer et forslag til en helt ny modell for støtte til vind- og solenergi. Utspillet går ut på at de billigste bud fremover skal vinne støttekronene, og så skal støtten ikke lengere være avhengig av om energien stammer fra solceller eller vindmøller.

Dansk Energi ser flere interessante elementer i regeringens udspil, men påpeger, at der stadig er mange usikkerheder og fortolkninger som udestår.

– Vi går gerne i dialog om udspillet, så vi sikrer, at det her bliver en succes og leverer det, som både branchen og regeringen ønsker, nemlig mest mulig vedvarende energi for pengene. Det kan dog ikke ske uafhængigt af det største energipolitiske problem, vi har, nemlig de alt for høje elafgifter. Vi skal både sikre mere vedvarende energi, og at det anvendes fornuftigt siger, Lars Aagaard, der er adm. direktør i Dansk Energi.

Han mener, der er flere detaljer i forslaget, der skal konkretiseres, før den endelig dom kan afsiges.

– Vi mener, at der bør tænkes mere i fleksibilitet i forhold til udbudstørrelser, ligesom der er dele af finansieringen, som bekymrer os, siger Lars Aagaard om regeringens bud på en løsning. Han er bekymret over, at det blandt andet er den såkaldte balanceringsgodtgørelse, der igen står til at blive beskåret for at frigive midler til ny vind og sol.

– Flere energiselskaber har nedskrevet værdien af deres vindmølleaktiver, fordi elprisen er så lav. Hverken sort eller grøn el kan i dag produceres uden støtte, fordi aflønningen på markedet er så dårlig. Derfor giver det heller ikke mening at skære i særlige støtteordninger til eksisterende anlæg for at finansiere nye. Det giver uro i markedet og påvirker investeringssikkerheden, når den slags gennemføres med tilbagevirkende kraft, siger Lars Aagaard.

Dansk Energi støtter i udgangspunkt princippet om at ensarte reglerne om nettilslutning til det kollektive net, men minder om vigtigheden af klare rammer, der sikrer en smidig beslutningsproces for anlægsejer og netselskab.

– Principielt er det i orden, at den, der påfører nettet omkostninger, også betaler. Men det skal virke i den praktiske verden, og vi kan være bekymrede for, om det kan administreres, så betalingen er fair og brugerne af nettet får en god oplevelse. Vi ser derfor frem til at drøfte den praktiske implementering med ministeriet, slutter Lars Aagaard.

FAKTA
For 10 år siden blev mindre end 10 procent af den vedvarende energi tilsluttet hos eldistributions-virksomhederne. I dag er det tal vokset til mere end 45 procent.

Kommentarer

kommentarer