Nyhetsartikkel

28 juli 2017

Over 90 prosent av aksjonærene har akseptert frivillig tilbud

Over 90 prosent av aksjonærene i Hafslund har akseptert det frivillige tilbbudet fra Oslo kommune.

Det vises til frivillig tilbud fremsatt av Oslo Energi Holding AS om å erverve alle utestående aksjer i Hafslund ASA, se tilbudsdokument av 30. juni 2017. Akseptperioden i det frivillige tilbudet utløp 28. juni 2017 kl. 15:00 CET. Oslo Energi Holding AS har mottatt aksepter i det frivillige tilbudet for totalt 105.836.032 A-aksjer og 66.556.001 B-aksjer, som representerer omtrent 91,69 % av stemmene og 88,32 % av aksjekapitalen i Hafslund ASA.

Kalkulasjonen av antall aksjer som er omfattet av aksepter i det frivillige tilbudet er foreløpig og vil kunne bli gjenstand for justering i den verifikasjonsprosess som Pareto Securities AS nå foretar i egenskap av oppgjørsagent i det frivillige tilbudet. Det endelige resultatet vil bli offentliggjort straks det er bekreftet av oppgjørsagenten.

Oppgjør i det frivillige tilbudet vil bli gjennomført snarest mulig og senest 11. august 2017, melder Hafslund.

Kommentarer

kommentarer