Nyhetsartikkel

27 juli 2017

Styrtregn har ført til lokalt store skader på Vest- og Østlandet

Store nedbørsmengder på kort tid har skapt store lokale skader og problemer natt til mandag og utover mandagen 24. juli 2017. Det kraftige regnværet førte til lokale oversvømmelser, elve- og bekkeløpsendringer og flere jord- og flomskred.

Flere bygninger ble tatt av vannet, veier og bruer ble gravd ut og kjellere ble fylt med vann. Lokale oversvømmelser, overvann og jord- og flomskred har også ført til stenging av flere veier i de berørte områdene.

Østlandet fikk det verste regnet natt til mandag, før det trakk seg vestover og gav mye nedbør også i Sogn og Fjordane. I Fåvang i Oppland har Meteorologisk institutt registrert 28,3 millimeter på én time, mens det ble registrert 21,8 millimeter på en time i Alvdal i Hedmark. Venabu og Hovgrenda målestasjonene i Oppland fikk henholdsvis 76.8 og 65 millimeter i løpet av natta, og Innvik i Sogn & Fjordane fikk 43.5 mm.

 

Varsling
Søndag morgen ble det utstedt et OBS-varsel fra Meteorologisk institutt (MET) for Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Varselet ble utarbeidet i samråd med NVEs varslingstjeneste. Det ble varslet om kraftige regnbyger fra søndag kveld, lokalt opp til 20 mm regn i timen og totalt 50-80 mm frem til mandag morgen. Det ble advart om fare for vann på avveie, overvann i tettbebygde områder, lokale oversvømmelser og jord- og flomskred der regnbygene treffer. Varselet ble publisert på yr.no, varsom.no og distribuert viaabonnementsløsningen for naturfarevarsel.

Slike varsel som er utarbeidet av MET i samråd med NVE dreier seg om situasjoner hvor det varsles lokalt mye nedbør i form av kraftige byger. I slike situasjoner ligger det stor usikkerhet i hvor bygene vil treffe, og hvor kraftige de blir. I noen tilfeller kan bygene føre til lokale oversvømmelser, spesielt i tettbygde strøk, samt jordskred, flomskred og elve- og bekkeløpsendringer. Dette kan skje selv om det ikke er mye vann i elver, bekker eller i bakken på forhånd. OBS-varselet ble publisert på varsom.no. Varslingsnivået for flom- og jordskredfare i området var imidlertid grønt, fordi det dreier seg om lokale hendelser med så stor usikkerhet at det ikke vil være riktig for en regional varslingstjeneste å heve varslingsnivået.

 

Skadeomfang
Varselet gjaldt et stort område i Sør-Norge. Det var imidlertid kun enkelte steder på Vestlandet, særlig i Nordfjord (bl.a. Stryn, Eid og Gloppen kommune) og Romsdalen (Nesset kommune), samt i Oppland (Sør- og Nord-Fron) og Hedmark (Alvdal) på Østlandet som ble kraftig berørt. I Utvik i Nordfjord i Sogn og Fjordane ble flere mindre bygninger skylt på fjorden og mange kjeller ble fylt med vann. Flere personer ble evakuert på grunn av oversvømmelser og mange mistet strøm- og vanntilførsel. Oversvømmelser og flomskred har også ført til flere stengte veier og store skader for øvrig. På Østlandet ble E6 mellom Kvam og Frya i Oppland stengt som følge av oversvømmelse. Mindre bekker bl.a. langs Baksia på Sør-Fron har gått flomstore og gjort skader flere steder.

De kraftige regnbygene var svært lokale, flere mindre bekker ble flomstore men det ble ikke registrert flom i noen av vassdragene som overvåkes av NVE.

NVE har vært i kontakt med politiet, Fylkesmannen og kommuner for å gi råd slik at situasjonen kunne håndteres best mulig. Det gjenstår nå mye arbeid med opprydding og sikring av enkelte områder. Help oss å få en god oversikt over skredhendelser ved å registrere de i regObs.no eller ved å sende en e-post tiljordskredvarsling@nve.no.

Kommentarer

kommentarer