Nyhetsartikkel

27 juli 2017

2,4 prosent lavere magasinfylling enn normalen i Norge for årstida

Fortsatt auke i fyllingsgraden

Ved utgangen av veke 29 var fyllingsgraden i norske magasin 73,1 prosent. Gjennom veka auka fyllingsgraden med 1,7 prosenteiningar, mot 2,1 prosenteiningar veka før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2016 var 75,5 prosent, og minimumsverdien 53,8 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Midt- og Nord-Noreg (område 3) med 75,2 prosent, mens Søraust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 71,0 prosent. Vest-Noreg (område 2) hadde ein fyllingsgrad på 73,9 prosent.

 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 29, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer