Nyhetsartikkel

23 juli 2017

Sterkt driftsresultat i Statkraft

Statkraft oppnådde i andre kvartal 2017 et underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 3047 millioner kroner, en økning på 609 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2016. Kvartalets resultat etter skatt endte på 1884 millioner kroner.

Høyere nordiske kraftpriser var den viktigste driveren bak økningen i EBITDA. Gjennomsnittlig systempris i Norden var 27,4 EUR/MWh i andre kvartal, en økning på 15% sammenlignet med prisnivået fra samme periode i 2016. Statkrafts totale kraftproduksjon var 14,6 TWh, en økning på 3% sammenlignet med andre kvartal i 2016.

 

– Statkraft har vist solid inntjening gjennom skiftende markedsforhold og gjennomfører  tiltak som styrker konsernets finansielle stilling. Jeg er godt fornøyd med at ratingbyrået Standard & Poor’s har bekreftet Statkrafts rating på «A-» og har oppjustert ratingutsiktene  til «stabile», sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

 

Statkrafts forbedringsprogram går etter planen og har så langt resultert i årlige kostnadsreduksjoner på cirka 25% av målet på 800 millioner kroner.

 

Statkraft investerer i vann-, vind- og solkraft, og bygger nå sitt andre solkraftverk.

 

I første halvår var Statkrafts underliggende EBITDA på 8233 millioner kroner, en økning på 1794 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2016. Økningen ble i hovedsak drevet av høyere kraftpriser, styrket bidrag fra markedsoperasjoner og lavere eiendomsskatt. Resultatet etter skatt for første halvår ble 4633 millioner kroner.

Kommentarer

kommentarer