Nyhetsartikkel

23 juli 2017

Vattenfall fikk et overskudd på 5,9 milliarder i første halvår

• Rörelseresultatet1 uppgick till 10 453 MSEK (1 927)
• Periodens resultat uppgick till 5 901 MSEK (1 002)

 

Vattenfall – Delårsrapport januari-juni 2017 – Vattenfall:

Finansiell utveckling:
• Nettoomsättningen minskade med 3% till 69 413 MSEK (71 666)
• Det underliggande rörelseresultatet1 ökade till 13 197 (12 001)

• Elproduktionen uppgick till 64,9 TWh (61,1)

Viktiga händelser:
• Fortsatt kundtillväxt med över 110 000 kontrakt.
• Stärkt närvaro i Storbritannien genom förvärvet av iSupplyEnergy
• Tillväxt inom förnybar energi: Pen y Cymoedd (228 MW) och Ray (54 MW) i full drift samt investeringsbeslut för Slufterdam (29 MW)
• Vidare åtgärder för att bli fossilfria inom en generation: Samarbeten i Sverige för fossilfria industriprocesser, utfasning av brunkol i Berlin och investeringsbeslut för en klimatsmartare värmeproduktion
• Positiv utveckling inom tysk kärnkraftsverksamhet
• Fortsatt fokus på en effektiv drift och kostnadsbesparingar genom att ingå nya samarbeten gällande outsourcing av tjänster.

Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på corporate.vattenfall.se.

Kommentarer

kommentarer