Nyhetsartikkel

30 juni 2017

NVE har sendt personell til Stordam

NVE fikk i ettermiddag inn en bekymringsmelding om gravearbeid ved dam Storvatn, og fulgte opp med å sende en ingeniør til stedet. NVE følger situasjonen nøye og bistår kommune og politi.

– Vi så at det var gravd inn i demningen, og ble bekymret for at det kunne skje et brudd i demningen. Bekymringen var så stor at vi kontaktet kommunen og politiet slik at utsatte boliger kunne evakueres, sier Lars Grøttå, leder for NVEs damtilsyn.

Den foreløpige rapporten var at tre leilighetsbygg, noen eneboliger og trafoen til Statsnett kunne være utsatt dersom det ble et brudd i demningen.

– I løpet av kvelden ble det satt i gang midlertidige sikringstiltak for å stabilisere og forhindre lekkasje, sier Grøttå.

Det er Sortland kommune som eier dammen.

Kommuneledelsen og NVE skal møtes på morgenen fredag 30.06 for å avklare videre oppfølging.

Storvatnet

 

Gravearbeidet ved Storvatnet i Sortland kommune førte til at politiet måtte slå full alarm og starte evakuering av boliger i området.

 

 

Damsikkerhet i Norge
Norske dammer skal være, og er trygge. NVE følger opp norske dammer gjennom tilsyn, rådgiving og ved å utforme regelverk. Dameiere skal rapportere uønskede hendelser til NVE.

I 2016 var vi ute på 429 inspeksjoner ved dammer og andre vassdragsanlegg. NVE kontrollerer også data fra 445 dameiere som årlig rapporterer inn nøkkelinformasjon om dammene. (tall fra årsrapport for tilsyn 2016 ).

Se NVEs årsrapport for tilsyn 2016

 

Les også:

NVE ble ikke varslet: – Alvorlig brudd på rutinene

NVE er sterkt kritiske til at kommunen ikke varslet om gravearbeidet ved demningen på Sortland.

Kommentarer

kommentarer