Nyhetsartikkel

19 juni 2017

Ny aftale vil gøre fjernvarmen grønnere med strøm

Klimapuljen fra PSO-aftalen skal blandt andet bruges til at gøre fjernvarmen grønnere ved at give varmepumper investeringsstøtte.

Dansk Energi har længe arbejdet for det og hilser aftalen velkommen.

En bred politisk aftale mellem regeringen, DF, R og SF afsætter cirka 53 mio. kr. i 2017 og 2018 til en etableringsstøtte til eldrevne varmepumper fra den grønne klimapulje, som blev etableret i forbindelse med PSO-aftalen i efteråret 2016.

– Fjernvarmen i Danmark er i forvejen verdenskendt. Men det er sket med statslig støtte til en fossil varmeproduktion. Fjernvarmesektoren er samtidig den forsyningssektor, som har det største effektiviseringspotentiale. Elektricitet fra vindmøller og solceller erstatter i disse år fossile brændsler med hastige skridt, og derfor skal rammevilkårene være i orden, så fjernvarmeværkerne kan vælge billige og grønne alternativer, udtaler energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) i en pressemeddelelse.

Dansk Energi har længe foreslået et etableringstilskud til varmepumper i fjernvarmen, så længe den rekordhøje elafgift stadig findes.

– Det bedste for danskerne ville være helt at sløjfe elafgiften. Men indtil det er på plads, gør investeringstilskuddet fjernvarmen grønnere ved at sætte strøm til, som det brede politiske flertal ønsker, og som vi har kæmpet for længe, siger adm. direktør Lars Aagaard.

Én af flere veje
Klimapuljen består af i alt 375 mio. kr. fra 2017-2020, og skal bidrage til opfyldelsen af Danmarks 2030-mål i den ikke-CO2-kvoteomfattede sektor. Etableringsstøtten udmøntes i år og i 2018 og er målrettet de cirka 160 små naturgasfyrede kraftvarmeværker, som leverer el og varme til knap 300.000 husstande. Der igangsættes desuden en indsats målrettet de værker, som har mest behov for rådgivning for selv at kunne sikre en billigere varmeproduktion.

Regeringen ønsker derudover, at puljen i 2019 og 2020 reserveres til at lempe den såkaldte elvarmeafgift, fremgår det af pressemeddelelsen.

– Regeringens intentionen om også at lave en målrettet lempelse i en kort periode af elvarmeafgiften bør ikke overskygge, at arbejde for at sikre alle danskere en skattelettelse ved at fjerne elafgiften, som hæmmer vores vækst og brugen af den stadig grønnere strøm i varme, transport og industrien, siger Lars Aagaard.

Dansk Energi har tidligere analyseret, hvordan elektrificering af opvarmning og transport kan bidrage til at indfri cirka halvdelen af Danmarks 2030-mål i den ikke-kvoteomfattede sektor. Her er de store varmepumper i decentral fjernvarme et af bidragene.

Se analyse af elektrificerings bidrag til Danmarks klimamål

Se aftalen om udmøntning af den grønne pulje

 

Kommentarer

kommentarer