Nyhetsartikkel

06 juni 2017

Danmark får ny ellov

Et enigt folketing giver elnetselskaberne nye regler, som blandt andet følger en række af elreguleringsudvalgets anbefalinger.

Folketinget vedtok fredag i sidste uge den nye elforsyningslov.

Det betyder altså nye regler for elnetselskaberne, som skal effektivisere. Kongstanken i det nye regelsæt er, at elnetselskaberne får lov til at beholde effektiviseringsgevinster en årrække, hvorefter denne skal tilbage i forbrugernes lommer, skriver Energy .

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har vurderet, at elforsyningen med de nye regler effektiviser for op til 600 mio. kr. Det til trods, så forklarer interesseorganisationen Dansk Energi, at der endnu er uafklarede elementer i den nye regulering.

«Loven er bedre end den nuværende. Nu begynder det vigtige arbejde med at få den implementeret, og mange detaljer afklares først her. Det kan være en bekymring, om den går langt nok i forhold til at sikre rammerne for de nødvendige investeringer i forhold til at indpasse grøn el og et aldrende elnet,» udtaler administrerende direktør Lars Aagaard i Dansk Energis nyhedsbrev. Ud over effektiviseringebestemmelserne hedder det i aftaleteksten, at de nuværende krav om, at net- og handelsselskaber i samme koncern har særskilte brands og identitet, skærpes. Samtidig betyder den nye elforsyningslov et endeligt farvel til to støtteordninger til biomasse. Beslutningen om at lukke dem blev truffet i januar i år.

Les også Dansk Energis kommentarer til loven

Kommentarer

kommentarer