Nyhetsartikkel

01 juni 2017

Telenor og Telia vant 900-auksjonen

De to selskapene kjøper tilbake frekvensene de var i ferd med å miste.

– Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har nå tildelt de verdifulle frekvensblokkene i 900 MHz-båndet.

Telenor og Telia har begge fått tilslaget på 2 x 10 MHz hver. Telenor betaler 396 millioner kroner, Telia 394 millioner kroner.

Samlet pris ble på 790 millioner kroner.

Noen kastet kortene

Ifølge Nkom deltok det en tredje aktør i budkampen. Ice-sjef Eivind Helgaker bekrefter at Ice var den tredje budgiveren.

– Auksjonen var en åpen, stigende, simultan-auksjon som pågikk over 29 runder. Utropsprisen var 140 millioner for hver frekvensblokk, skriver Nkom på sine hjemmesider.

Frekvensblokkene var på 2 x 5 MHz, altså har de to vinnerne vunnet to blokker hver.

Vinnerne i auksjonen, samt andre aktører som allerede innehar frekvenstillatelser i 900 MHz-båndet, får nå mulighet til å forhandle om plassering i båndet. Forhandlingsfasen kan vare i inntil fire uker, opplyser Nkom.

Frekvenstillatelsene i 900-båndet er teknologinøytrale, og Telia beskriver dem som bærebjelken i mobilnettinfrastrukturen deres.

– Frem til i dag har disse frekvensene blitt brukt til å bygge ut både 2G og 3G, men i fremtiden vil de også benyttes til utbygging av både 4G og 5G, heter det i meldingen.

Teknisk direktør Dag Wigum i Telia vil ha mer. 900 MHz er vel og bra, men hva med 700 MHz-båndet?
Teknisk direktør Dag Wigum i Telia vil ha mer. 900 MHz er vel og bra, men hva med 700 MHz-båndet? Foto: Telia

Fikk det de ville ha

Telenor bekrefter på sin side at de fikk det de kom for, nemlig den maksimale mengden frekvenser selskapet hadde tillatelse til å kjøpe i auksjonen.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor synes utfallet av frekvensauksjonen først og fremst er en god nyhet for kundene.
Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor synes utfallet av frekvensauksjonen først og fremst er en god nyhet for kundene. Foto: Telenor

– Det innebærer at vi har kjøpt den mengden spektrum vi maksimalt kunne i henhold til spektrumstaket, hvilket er to blokker à 2 x 5 MHz i 900-båndet. Dette er tilsvarende frekvensspektrum som Telenor har i dag, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

 

01– Frekvenstillatelsen varer til 2033, og dette viktige mobilbåndet kan brukes til alle teknologier. Frekvensene brukes i dag til 2G og 3G, men vil fremover også benyttes til 4G, forklarer Amundsen. Den opprinnelige frekvenstillatelsen utløper 31. desember 2017.

Kommentarer

kommentarer