Nyhetsartikkel

01 juni 2017

Nytt hyggelig eksempel på kullkraftens sakte død

Norge og Trøndelag er langt foran de fleste andre land og regioner i det grønne skiftet.

Det skyldes i første rekke vårt unike fortrinn som ligger i vannkrafta, men også at vi gjennom oljerikdommen har opparbeidet et stort økonomisk handlingsrom vi kan bruke til å for eksempel å stimulere elbilbruken og annen politisk virkemiddelbruk for å få fart på omstilling og utvikling, skriver TrønderEnergi i Energimarkedene sett fra Trøndelag (uke 22).

Men verden forøvrig er fortsatt dypt avhengig av fossil energi. Bloggen Energi og Klima forteller i sin årlige oppdatering for 2016, basert på statistikk fra det internasjonale energibyrået (IEA), at mer enn 80% av verdens energiforbruk fortsatt dekkes av fossil energi.

Og selv om det ikke går veldig fort andre steder, så skjer det stadig positiv utvikling. I forrige uke brakte flere medier nyheten om at India nå dropper planlagte investeringer i nye kullkraftverk, fordi prisen på solenergi har gått så mye ned.

 

Klima- og teknologirevolusjon i Trondheimsfjorden
Selv om vi i Norge ligger langt fremme, kan vi ikke ligge på latsida her heller. Det å være tidlig ute med nye løsninger kan sannsynligvis også vise seg å være både kunnskaps- og forretningsmessig smart, i tillegg til at det bidrar til et bedre miljø- og klimaavtrykk.

Fylkesordfører i Sør-Trøndelag Tore Sandvik skrev i en kronikk i Adressa mandag 29. mai om klima- og teknologirevolusjonen i Trondheimsfjorden.

Sandvik skriver om offensive planer om kutt i klimagassutslipp fra regionens ferje- og busstrafikk fra 2019. I tillegg forteller han om planene om en batterielektrisk hurtigbåt over fjorden mellom Trondheim og Vanvikan, og at neste steg er å gå over på hydrogen på de lengre rutene i regionen senest innen 2024. Sammen med utvikling av teknologi for førerløse ferjer «vil dette være teknologigjennombrudd til sjøs, som vil gi gjenklang internasjonalt og store eksportmuligheter for norsk skipsindustri, om vi og de lykkes», skriver fylkesordfører Sandvik.

Slik kan fremtidens førerløse og fossilfrie ferjer se ut i Trondheimsfjorden. Foto: Kongsberg Seatex

Jojo-priser på strømbørsen
Forrige uke fikk en gjennomsnittlig spotpris på 25,2 øre/KWh, og kommende uke vil ventelig komme ut rundt samme nivå. Det høres kanskje ikke så spennende ut, men det har vært store svingninger i spotprisen den siste tiden.

Det er flere årsaker til at kraftprisen svinger så mye nå på våren. Forbruket begynner å bli lavere, samtidig begynner solkraften å få en stor effekt i Tyskland og i Norden har snøsmeltingen satt i gang for alvor. Vannkraftprodusentene har fortsatt relativt god kontroll på grunn av lav magasinfylling, slik at det er bare kraftprisen i helg og natt som blir lav.

På strømbørsen NordPool ligger prisene i Trøndelag og Midt-Norge som vanlig over de andre norske prisregionene. Døgnprisen tirsdag 30. mai ligger nesten 10 øre høyere (34,7 øre vs 25,2 øre) i Midt-Norge enn i Norge forøvrig. Det skyldes som tidligere nevnt at Midt-Norge er et underskuddsområde på energi, og at vi ofte blir hengende på svenske priser på grunn av den begrensede overføringskapasiteten mellom vår region og andre norske regioner. Dette bildet vil bedre seg blant annet som følge av at Trøndelag de neste årene vil produsere vesentlig mer vindkraft enn i dag. Apropos vindkraft: En av grunnene til at strømprisene svinger denne uka finner vi i vindkraften. Etter onsdag ventes vesentlig mer vindkraftproduksjon, og det vil bidra til å presse prisene nedover.

Med ønske om ei kraftig fin uke!

Kilde: TrønderEnergi

Kommentarer

kommentarer