Nyhetsartikkel

07 mai 2017

Så mye svinger strømprisen i løpet av døgnet

Når forbrukerne betaler strømregningen gjøres det med utgangspunkt i dagspriser. Slik er det ikke for de profesjonelle aktørene. De betaler spotpris pr. time.

Dette kan muligens bli endret når de automatiske strømmålerne er ferdig installert i alle norske hjem. enerWE har derfor tatt en titt på prisstatistikken hos Nordpoolspot.com for å se nærmere på hvor mye prisene faktisk svinger.

Disse prisene kan variere veldig mye, og når vi ser på tallene ser vi at for eksempel at spotprisen i Oslo har svingt helt fra 221,62 kroner på det laveste opp til hele 719,38 kroner på det høyeste. Det vil si at den høyeste prisen var hele 3,2 ganger så høy som den laveste!, skriver enerWE.

Merk at spotprisene viser pris pr. MWh i norske kroner.

Den øverste svarte linjen viser maksimalprisen i Oslo hittil i år, mens den nederste svarte linjen viser den laveste prisen. Den grønne linjen viser medianprisen.
Den øverste svarte linjen viser maksimalprisen i Oslo hittil i år, mens den nederste svarte linjen viser den laveste prisen. Den grønne linjen viser medianprisen.

Disse voldsomme pristoppene er unntakene, og ikke regelen, men de forekommer rett som det er.

Grafen viser spotprisen for strøm i Oslo fra time til time hittil i år. Legg merketil at prisen egentlig ligger ganske jevnt, men at den flere ganger gjør et kraftig kortvarig hopp og når veldig høye prisnivåer.
Grafen viser spotprisen for strøm i Oslo fra time til time hittil i år. Legg merke til at prisen egentlig ligger ganske jevnt, men at den flere ganger gjør et kraftig kortvarig hopp og når veldig høye prisnivåer.

Hvis vi ser på medianprisene, ser vi at de ligger langt mer stabilt, men at det er en tydelig svingning i løpet av døgnet. Hittil i år svinger den mellom 249,21 kroner midt på natten til 312,70 kroner like etter at folk flest har kommet seg på jobben.

Kraftpriser
Grafen viser hvordan spotprisene svinger i løpet av døgnet. Den svarte streken viser medianprisen for Oslo, mens Trondheim har gul linje, Molde har lilla, Bergen har blå og Kristiansand har grønn linje.

Strømprisen følger altså et mønster der den er lav på natten, før den stiger raskt og når toppen rundt 09:00-tiden for så å falle litt i løpet av dagen. Deretter stiger den litt utover ettermiddagen før den på kvelden faller ned igjen.

Dette mønsteret har en tydelig korrelasjon med strømforbruket som i grove trekk følger det samme mønsteret:

Kraftforbruk
I motsetning til mange andre land kommer Norges kraft nesten utelukkende fra vannkraft. Dette er en fornybar energikilde der kraftproduksjonen kan tilpasses forbruket, og den norske kraftproduksjonen følger derfor omtrent samme mønster:

Kraftproduksjon
Det at strømprisen og strømforbruket er høyest på dagtid er en fordel for produksjon av solenergi i Norge. Det betyr at solenergien kan ta unna toppene som er på dagtid når strømmen er på sitt dyreste. På den andre siden kan vannkraftene velge å pøse på mer strøm i disse perioden for å trappe opp konkurransen.

 

Kilde: enerWE

enerWE ser for tiden nærmere på forskjellige deler av det norske strømmarkedet, og jobber blant annet med en sammenstilling av statistikkene for strømproduksjon, strømforbruk, strømpriser og import/eksport av strøm. Dette er den tredje artikkelen der vi ser på det grunnleggende rundt hvordan det norske kraftmarkedet fungerer. Den første artikkelen gikk på fyllingsgraden i vannmagasinene mens den andre omhandlet hvordan Norge importerer og eksporterer strøm.

Kommentarer

kommentarer