Nyhetsartikkel

07 mai 2017

Norske Skogs konsernsjef fratrer umiddelbart

Sven Ombudstvedt som nylig solgte hele sin aksjepost i Norske Skog, går av som konsernsjef i det hardt prøvede selskapet. Lars P. S. Sperre tar over roret.

– Sven Ombudstvedt har meddelt styret at han fratrer som konsernsjef i Norske Skogindustrier ASA. Styret har fritatt Ombudstvedt for arbeidsplikt, og fratredelsen vil derfor skje med umiddelbar virkning, opplyser styreleder Henrik A. Christensen i en børsmelding søndag ettermiddag.

Styrelederen sier Ombudstvedt vil motta alminnelig godtgjørelse for sin stilling i oppsigelsesperioden på seks måneder.

Lars P. S. Sperre er konstituert som ny konsernsjef, og tiltrer umiddelbart. Sperre har vært ansatt i selskapet siden 2006 og medlem av konsernledelsen siden 2014.

Full tillit
27. april solgte Ombudstvedt hele sin aksjepost i selskapet, til en verdi av fire millioner kroner. Overfor Dagens Næringsliv forsikret han at det ikke var å regne som en avskjedssøknad. Etter aksjesalget ble Ombudstvedts stilling diskutert i styret så sent som fredag. Et enstemmig styre fastslo da at de hadde full tillit til ham, og at han hadde fulgt både gjeldende lovgiving og Norske Skogs retningslinjer i salget.

Ifølge Dagens Næringsliv skapte imidlertid aksjesalget sterke reaksjoner, og en av selskapets største aksjonærer gikk hardt ut mot konsernsjefens beslutning.

Oppsigelsen var Ombudstvedts egen beslutning og kom godt etter børsslutt fredag, skriver Dagens Næringsliv. Overfor E24 sier han at han føler dette er et riktig tidspunkt å fratre:

– Jeg har vært her i sju og et halvt år og synes egentlig det er lenge nok, blant annet gitt situasjonen som selskapet er i. Jeg føler det er riktig at en ny kaptein tar over nå, sier han.

Refinansiering
Norske Skog har lenge slitt tungt i et fallende avispapirmarked og har dessuten stor gjeld etter mange oppkjøp. Selskapet har en rentebærende gjeld på 6,4 milliarder kroner, men en egenkapital på fattige 39 millioner kroner. Markedsverdien er rundt 280 millioner kroner. Bare siden nyttår er Norske Skog-aksjen svekket med 66,6 prosent. Torsdag forrige uke falt aksjen med hele 38,7 prosent.

Ombudstvedt har selv hevdet at aksjeposten hans sto i veien for arbeidet med refinansieringsplanen og innhenting av ny kapital, en løsning som ble stanset i slutten av januar. De siste månedene har det imidlertid blitt jobbet videre med å tilfredsstille dem som stemte ned den opprinnelige planen.

– Styret er meget tilfreds med at Lars tar denne utfordringen, og vi vil sammen med ledelsen ufortrødent fortsette arbeidet med å finne den beste refinansieringsløsningen for selskapet, videreutviklingen av Norske Skogs konkurransedyktige og solide fabrikkportefølje, samt realiseringen av konsernets vekstinitiativer. Norske Skog har høy gjeld, men positiv kontantstrøm og ingen obligasjonsforfall før i desember 2019, sier styreleder Henrik A. Christensen.

Kommentarer

kommentarer