Ny kabel mellom Smestad og Sogn er et ledd i Statnetts arbeid med Nettplan Stor-Oslo, som skal sikre strømforsyningen og møte befolkningsveksten i Oslo og Akershus i årene som kommer.

NVE ga konsesjon til anleggene i september 2016, men vedtaket ble påklaget av enkelte grunneiere med energibrønner langs tunneltraseen og naboer på Smestad.

Departementet har i klagebehandlingen blant annet vurdert ulempene som kan oppstå i tilknytning til de berørte energibrønnene.

De alternative traseene er nøye gjennomgått under klagebehandlingen, men departementet har ikke funnet grunnlag for å gjøre endringer i NVEs vedtak, som derfor er stadfestet med enkelte forutsetninger og presiseringer i den forbindelse.

Her kan du lese vedtaket.