Nyhetsartikkel

29 mars 2017

Slik fordeles Lyse-utbyttet

Lyse presenterte et årsresultat på 796 millioner kroner for 2016. 480 millioner skal fordeles som utbytte mellom eierkommunene.

– Vi er godt fornøyd med årets resultat på 796 millioner kroner. Resultatet forklares med god underliggende drift i kjernevirksomhetene energi, telekom og elnett, samt med gevinst fra salget av LNG-anlegget, sier konsernsjef Eimund Nygaard i en pressemelding.

Rekordhøy kraftproduksjon kombinert med en svakt økende kraftpris har lagt mye av grunnlaget for konsernets resultat for 2016

Inntektsføring av 51 prosent av gevinsten ved salget av LNG-anlegget i Risavika bidrar med 219 millioner kroner i årsresultatet.

Økning
Underliggende driftsresultat ble på 1888 millioner kroner, en økning på 456 millioner (32 prosent) sammenlignet 2015.

Underliggende driftsresultat fra forretningsområdet energi ble på 1263 millioner kroner, mot 1003 millioner i 2015.

Høy magasinfylling ved årets inngang medførte at kraftproduksjonen i 2016 ble rekordhøy med 7,4 TWh, en økning på 0,9 TWh i forhold til 2015. I tillegg økte kraftprisene med 32 prosent i Lyses prisområde sammenlignet med foregående år.

Utbytte
Styret i Lyse-konsernet foreslår at det utbetales 480 millioner kroner i utbytte til de 16 eierkommunene.

I 2016 mottok kommunene dessuten 100 millioner kroner i avdrag og 70 millioner kroner i renter på ansvarlig lån.

Konsernet utbetaler dermed totalt 650 millioner kroner til eierkommunene basert på forretningsåret 2016.

Det foreslåtte Lyse-utbyttet på 480 millioner kroner fordeles slik:

* Stavanger kommune: 209.644.800

* Sandnes kommune: 93.748.800

* Sola kommune: 41.956.800

* Time kommune: 27.993.600

* Klepp kommune: 20.299.200

* Hå kommune: 18.168.000

* Randaberg kommune: 15.739.200

* Eigersund kommune 14 164 800

* Strand kommune:  12.153.600

* Rennesøy kommune: 5.520.000

* Hjelmeland kommune: 4.771.200

* Gjesdal kommune: 4.478.400

* Finnøy kommune: 4.363.200

* Lund kommune: 3.422.400

Kommentarer

kommentarer