Nyhetsartikkel

29 mars 2017

Hver tredje energilov kommer fra Bruxelles

Energi er det område i dansk lovgivning, hvor EU har størst indflydelse.

Det viser en ny opgørelse af alle nye danske love i perioden 2001-2016. Undersøgelsen viser, hvor vigtigt det er for den danske energibranche at være aktiv i Bruxelles.

Mere end hver tredje danske lov og ændringslov, der er vedtaget i perioden 2001-2016 henviser til EU-lovgivning. Det viser en ny opgørelse fra Dansk Energi. Dermed er energi- og klima det politiske område, hvor EU har størst gennemslagskraft i Danmark. Til sammenligning er det samlet set kun cirka hver ottende nye lov, der henviser til EU’s direktiver og forordninger.

– EU’s regulering har enorm betydning, både for forbrugeren og for bundlinjen hos danske energiselskaber. Derfor er det vigtigt for os at have fingeren på pulsen i Bruxelles og arbejde sammen med de europæiske beslutningstagere – og med den danske regering for at skabe de bedst mulige rammer for den grønne omstilling af energisystemet, forklarer vicedirektør i Dansk Energi Anders Stouge, ifølge Dansk Energis netsider.

Periode med stor EU-indflydelse
Over de sidste 16 år er der i alt vedtaget 128 nye danske love inden for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ressortområde, viser tallene, der er trukket fra Civilstyrelsens Retsinformation.dk. Heraf henviser 47 love – 37 procent – direkte til EU. Men andelen varierer fra år til år. Eksempelvis var 2010 og især 2011 med relativt høj andel EU-lovgivning.

– Kommissionen fremlagde i 2009 den tredje liberaliseringspakke på energiområdet, som medførte store ændringer i reguleringen af sektoren. Derfor ser vi også denne spids i EU-implementering i årene efter. Netop nu forhandler EU om oprettelsen af en energiunion, som også er et stort lovkompleks. Så vi kan forvente endnu en EU-spids i energireguleringen i de kommende år, siger Anders Stouge.

Nye tider for lobbyister
Den store europæiske indflydelse på sektorens rammevilkår har konkret betydet, at Dansk Energi siden 2007 har haft et fast kontor i Bruxelles. Sidste år blev kontoret udbygget, så de nordiske søsterorganisationer, Svensk Energi, Energi Norge og Finsk Energi også kunne flytte ind i lokalerne. Samtidig er Dansk Energi organiseret gennem den fælles brancheorganisation for elsektoren i Europa, EURELECTRIC.

Men det klassiske billede af interessevaretagelse er under forandring, fortæller Anders Stouge. I dag må man udnytte både faste og mere uformelle koalitioner, og tænke nyt, hvis man vil blive hørt i Bruxelles.

– Vi tænker meget over, hvordan vi kan indgå i nye samarbejder – både om enkelte sager og mere strategisk. Samtidig tænker vi i, hvordan dialogen kan tage nye former. Eksempelvis er Dansk Energi sekretariat for netværket Energy Solutions, hvor medlemmer af Europa-Parlamentet og Kommissionen mødes med virksomheder fra hele Europa, der leverer hardware-siden til den nye lovgivning, fortæller Anders Stouge.

Undersøgelsen ser på andelen af danske love og ændringslove, der vedtages med en såkaldt EU-implementeringsnote. Sådan en note indikerer nemlig, at den konkrete lovtekst implementerer EU-forordninger eller direktiver i dansk lovgivning. Det er en metode, der blev anvendt af Justitsministeriet i 2011 til en lignende opgørelse, som Dansk Energi nu har opdateret.

Kilde: Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer