Nyhetsartikkel

28 mars 2017

Linde Energi blir partnerföretag i Power Circle

Det lokala kraftbolaget Linde Energi går nu in i elkraftbranschens intresseorganisation, Power Circle, som ett av många partnerföretag i landet. Detta meddelas i ett pressutskick på måndagen.

– Linde Energi har en fantastiskt ambitiös och väl genomtänkt strategi, med ett stort intresse för de framtidsfrågor vi arbetar med. Vi behöver fler lokala energiföretag bland partnerföretagen för att vidga våra vyer och få nya perspektiv på frågorna vi arbetar med. Linde Energi är därför ett mycket välkommet tillskott, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

Linde Energi har bland annat blivit uppmärksammade för sitt innovativa arbete med fjärrvärme, där nära 100 procent av värmen är spillvärme från lokala industrier. Inom koncernen finns också elhandel, elnät och elproduktion med egen vattenkraft och solceller. Det planeras också en utbyggnad av lokal laddinfrastruktur för att möjliggöra elektrisk mobilitet.

I och med intåget som partner i Power Circles breda nätverk säkerställer Linde Energi tillgång till ett brett nätverk, kunskap och omvärldsbevakning som kan stötta bolaget i sitt arbete att uppfylla sin strategi.

– Vi vill vara med och göra skillnad och elektrisk mobilitet är ett av de områden vi kommer att prioritera. Partnerskapet i Power Circle stärker oss i det här arbetet, säger Jens Isemo, vd för Linde Energi.

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 50 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.

Kommentarer

kommentarer