Nyhetsartikkel

16 mars 2017

Klartecken för modernisering av vattenkraftverk

Mark- och miljödomstolen i Nacka har beviljat Fortum tillstånd att utföra dels säkerhetshöjande åtgärder, dels en modernisering av vattenkraftverket i Tierp.

Kommentarer

kommentarer