Nyhetsartikkel

16 mars 2017

Ny fremskrivning: Regeringen skal bygge en ny havmøllepark hvert år i 10 år

Den grønne omstilling går fuldstændig i stå i 2020, med mindre der kommer nye initiativer. Energistyrelsen får svar fra ministeren.

I 2020 vil ca. 40 procent af det danske energiforbrug være dækket af vedvarende kilder. Ti år senere, i 2030, vil vedvarende kilder levere knap 40 procent af energien herhjemme. Med andre ord: Den grønne omstilling går fuldstændig i stå, med mindre politikerne sætter sig sammen og vedtager nye initiativer, der kan få investorerne til lommen.

Det er hovedkonklusionen i en fremskrivning fra Energistyrelsen. Basisfremskrivningen hedder den, og fagfolk elsker den, fordi den leverer den mest nøjagtige prognose af, hvad der sker med energiforbrug, energiproduktion og udslip af klimagasser, hvis den nuværende politik fortsætter uden ændringer.

Skidt for det grønne image
Basisfremskrivningen har derfor været ventet med spænding, fordi den viser, hvilken grøn kurs regeringen har lagt for Danmark. Den går altså mod stagnation, hvilket umiddelbart ikke ser så godt ud for et grønt image.

Læs også: Tal fra Klimarådet: Regeringen sætter CO2-udledning for lavt

Derfor havde energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) forberedt en pressemeddelelseog et interview fra morgenstunden mandag, da fremskrivningen blev offentliggjort.

Heri fastslår han, at regeringen i efteråret indkalder til forhandlinger, der skal lande i en ny og bred politisk aftale. Den nuværende aftale udløber i 2020, og det er årsagen til, at udviklingen derefter går i stå.

Regeringen har i sit grundlag lovet at sørge for, at 50 procent af energibehovet i 2030 bliver leveret af vedvarende kilder. Selv om der har været tvivl om den statistiske definition af energibehov, så lægger ministeren ikke skjul på, at den skal op i gear.

Læs også: Danmark færdig som klimaduks: 2025-plan stopper 25 års CO2-nedgang

»Vi ser ud til at kunne dække knap 39 pct. af vores energibehov med vedvarende energi i 2030. Regeringens mål er at nå op på at dække mindst halvdelen. Det svarer billedligt talt til, at der skal bygges 10 kæmpe havvindmølleparker fra 2020 til 2030. Det kommer vi ikke til at gøre i praksis, men det viser, hvor store investeringer, der skal foretages for at nå vores ambitiøse mål,« siger Lars Chr. Lilleholt i sin pressemeddelelse.

I sit interview nævner han specifikt Kriegers Flak, som bliver på 600 MW og dermed større end de nuværende havmølleparker.

Så prøv med biomasse i stedet
Ministeren nævner derimod ikke, hvordan han vil gøre, når han ikke ønsker ti nye havmølleparker. Energistyrelsen og Dong Energy kommer ham dog lidt til hjælp. For hvis Dong omstiller alle sine kulkraftværker til biomasse inden 2023, som selskabet har bebudet, så vil det i sig selv føre til, at yderligere fire procent af det danske energiforbrug dækkes med vedvarende energi, i dette tilfælde fra træ, viser fremskrivningen.

Oppositionen var ikke sen til at påpege, at regeringen har en enorm opgave foran sig. Vi napper lige tre ordførere her i rækkefølgen Alternativet, SF og Socialdemokratiet.

Kommentarer

kommentarer