Nyhetsartikkel

06 mars 2017

Flest Enova-millioner til Sør-Trøndelag og Hordaland

I fjor tildelte Enova 2,3 milliarder kroner og støttet rundt 1000 energi- og klimaprosjekter i næringslivet og offentlig sektor.

Her kan du sjekke hvor mye ditt fylke fikk i Enova-støtte.

Enova har i 2016 bidratt til prosjekter i samtlige norske fylker – og Svalbard. Følgende fylker fikk den samlet sett høyeste støtten fra Enova i fjor:

  1. Sør-Trøndelag (415 mill. kr.)
  2. Hordaland (338 mill. kr.)
  3. Rogaland (236 mill. kr.)

– Det er fantastisk å se at næringslivet og andre aktører tar på seg risiko og investerer tungt i prosjekter som også er bra for samfunnet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Hordaland topper energistatistikken  
Prosjektene Enova støtter bidrar til redusert energibruk, overgang til fornybar energi eller produksjon av fornybar energi. Prosjektene som fikk støtte i 2016 vil bidra til energiresultater på 3,8 TWh, tilsvarende den årlige energibruken fra over 180 000 norske husholdninger. Prosjekter i følgende fylker bidro mest:

  1. Hordaland (1 021 GWh)
  2. Rogaland (774 GWh)
  3. Møre og Romsdal (504 GWh)

Finnmark og Nordland har mottatt minst støtte og har lavest energiresultat.

Flest energitiltak fra innbyggerne i Akershus
Gjennom den rettighetsbaserte tilskuddsordningen Enovatilskuddet delte Enova i 2016 ut 119 millioner kroner til norske boligeiere for gjennomføring av over 6400 energitiltak. I disse fylkene ble det gjennomført flest energitiltak hjemme med støtte fra Enova:

  1. Akershus (17,6 mill. kr. utbetalt til 956 tiltak)
  2. Hordaland (11,6 mill. kr. utbetalt til 649 tiltak)
  3. Rogaland (10,9 mill. kr. utbetalt til 589 tiltak)

Fylkene sortert etter samlet støtte

Fylke Tildelt støtte Antall prosjekter
Sør-Trøndelag 415 425 322 kr 67
Hordaland 338 753 905 kr 77
Rogaland 236 566 984 kr 132
Møre og Romsdal 187 819 156 kr 77
Landsdekkende prosjekter 159 512 621 kr 28
Oslo 103 872 766 kr 89
Telemark 102 759 290 kr 25
Vestfold 73 854 529 kr 31
Sogn og Fjordane 67 561 190 kr 35
Akershus 66 526 847 kr 68
Østfold 59 075 049 kr 46
Vest-Agder 54 431 647 kr 32
Oppland 47 951 890 kr 37
Hedmark 46 345 682 kr 34
Buskerud 39 814 923 kr 45
Aust-Agder 39 729 776 kr 35
Troms 37 513 129 kr 37
Nord-Trøndelag 36 103 688 kr 42
Nordland 32 646 029 kr 38
Kontinentalsokkelen 22 630 685 kr 15
Finnmark 20 526 069 kr 15
Svalbard 2 163 466 kr 3
Totalsum 2 191 584 643 kr 1008

Fylkene sortert etter samlet energiresultat

Fylke Energiresultat
Hordaland 1 021 930 497 kWh
Rogaland 774 977 144 kWh
Møre og Romsdal 504 506 545 kWh
Sør-Trøndelag 316 962 646 kWh
Oslo 113 937 528 kWh
Kontinentalsokkelen 112 760 203 kWh
Nord-Trøndelag 88 871 875 kWh
Akershus 88 183 153 kWh
Vestfold 84 851 303 kWh
Landsdekkende prosjekter 83 360 627 kWh
Telemark 82 333 883 kWh
Vest-Agder 79 749 806 kWh
Østfold 71 858 273 kWh
Sogn og Fjordane 63 098 732 kWh
Troms 59 992 095 kWh
Oppland 53 318 570 kWh
Hedmark 51 997 563 kWh
Buskerud 37 182 766 kWh
Aust-Agder 31 839 404 kWh
Nordland 27 971 849 kWh
Finnmark 23 536 178 kWh
Svalbard 1 757 138 kWh
Totalsum 3 774 977 778 kWh

Prosjekttallene inkluderer ikke Enovas støtte til energitiltak i husholdningene (Enovatilskuddet). «Landsdekkende prosjekter» betyr at prosjektet innebærer tiltak i to eller flere fylker.

Kommentarer

kommentarer