Nyhetsartikkel

02 mars 2017

Nedgangen i eiendomsskatteinntektene må stanses!

Den beregnede markedsverdien av norske vannkraftanlegg er redusert med 54 milliarder kroner fra 2016 til 2017.

Nedgangen innebærer at vertskommunene taper 380 millioner kroner i eiendomsskatteinntekter i 2017. Dersom renten ikke justeres i samsvar med den generelle rentenedgangen, vil skattebortfallet fortsette i 2018, påpeker LVK.

Nedgangen er ikke i samsvar med reelle markedsverdier, men skyldes at Finansdepartementet har unnlatt å justere renten i beregningsgrunnlaget i tråd med renteutviklingen. Det er lovbestemt at eiendomsskatten skal bygge på de reelle markedsverdier. skriver LVK på sine nettsider.

Kommentarer

kommentarer