Nyhetsartikkel

02 mars 2017

I denne fabrikken vil de erstatte kull med hydrogen

Men fremdeles er det mye som må på plass før Tizir i Tyssedal kan gå over til hydrogen.

Noen viktige skritt er tatt: Greenstat har fullført sin mulighetstudie og forsøk med hydrogen er i full gang.

Studien, som er støttet av Innovasjon Norge, har sett på kostnadene ved hydrogenproduksjon, og har konkludert med at det lar seg gjøre.

– Det er ingen tekniske eller sikkerhetsmessige hindringer for å realisere storskala hydrogenproduksjon i Tyssedal, sier Tomas Fiksdal, prosjektleder for hydrogen i Greenstat.

– Det neste viktige funnet er at vi har kommet frem til en pris på hydrogenet som er konkurransedyktig, fortsetter han.

Det er ikke nok kapasitet i strømnettet til et hydrogenproduksjonsanlegg, men ifølge rapporten er en utbygging av nettkapasiteten «fremtidig håndterbart».

FAKTA

Tizir Titanium

  • Har 180 ansatte
  • Eies av australske Mineral Deposits Ltd og franske Eramet, med 50 prosent hver
  • Anlegg: Ilmenittverket i Tyssedal og gruve Grande Côte i Senegal (90 prosent eierandel).
  • Produkt: Bearbeider ilmenitt til titaniumdioksider, som er en viktig ingrediens i maling, samt høyrent støpejern, som blant annet brukes i vindturbiner i Europa og Kina.

Vil kjøpe hydrogen
Tizir i Tyssedal har tidligere fått 122 millioner kroner av Enova for å bli mer energieffektiv.

I dag bruker Tizir kull som innsatsfaktor i produksjonen. På sikt er planen å erstatte det med hydrogen.

– Vi ser ikke på hydrogenproduksjon som en del av vår kjernevirksomhet, men vil kjøpe det levert over gjerdet, sier administrerende direktør Harald Grande.

Strømprisen viktig
Han er fornøyd med resultatene fra mulighetsstudien.

– Vi ser at det fortsatt er utfordringer når det gjelder kostnadsnivået på hydrogen, men prisnivået var bedre enn forventet. Den viktigste innsatsfaktoren er elektrisitet, og kostnaden ved bruk av hydrogen er knyttet opp mot energiprisene for øvrig, sier Grande til Sysla.

Kraftforbruket til et fullskala hydrogenanlegg vil være på 600 GWh i året. Elektrisk kraft vil kunne utgjøre 90 prosent av driftskostnadene, ifølge anslag i rapporten.

Selv om Tizir er i dialog med Greenstat, vurderer de også andre alternativer for hydrogenproduksjon.

– Ett alternativ er produksjon ved hjelp av naturgass med karbonfangst, slik at fotavtrykket blir det samme som ved elektrolyse, sier Grande.

Lovende forsøk
Forsøkene med hydrogen i produksjonen har så langt vist positive resultater.

– Vi har hatt atskillige timer med forsøk i lav skala der vi kvalifiserer prosessen, og det ser veldig lovende ut, sier Grande.

CO2-utslippet og energiforbruket er mindre enn antatt, men prosessen må testes ytterligere. Grande regner med at forsøksproduksjonen vil pågå ut året.

 

 

Kilde: Sysla

Kommentarer

kommentarer