Nyhetsartikkel

01 mars 2017

Bred koalition af EU-lande strammer CO2-marked

Tirsdag aften nåede EU’s miljøministre til enighed om en opstramning af EU’s kvotehandelssystem. Blandt andet støtter Ministerrådet en fordobling af raten for, hvor mange ubrugte kvoter der årligt skal tages ud af markedet.

Dermed rundes et hjørne på vejen mod et velfungerende kvotemarked, oppsummerer Dansk Energi.

Tirsdag mødtes energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt med sine kollegaer fra resten af EU. På dagsordenen var forslaget til en revision af EU’s CO2-kvotesystem, som længe har været tynget af mere end to milliarder ubrugte kvoter, som har presset prisen på at udlede CO2 ned.

Efter et forlænget møde kunne et lettet maltesisk formandskab tirsdag aften annoncere: Vi har et kompromis.

– Sådan! Danmark og 18 andre ambitiøse lande samler flertal for solid aftale om reform af EU’s CO2-kvotesystem. Godt resultat, skrev Lars Christian Lilleholt på twitter kort efter mødet. Hans optimisme deles af EU’s Kommissær for Energi og Klima, Miguel Arias Cañete:

– Mindre end to uger efter afstemningen i Europa-Parlamentet understreger dagens aftale endnu engang EU’s stærke vilje til at udvise lederskab i klimakampen.

Hvor det oprindelige forslag lød på, at 12 procent af de tiloversblivende kvoter flyttes til den nyoprettede markedsreserve hvert år, støtter klimaministrene nu Europa-Parlamentets indstilling om at fordoble til 24 procent over en årrække. Samtidig foreslår ministerrådet et loft over antallet af kvoter i markedsreserven, der skal begrænses til 650 mio. fra 2024.

– Dagens kompromis betyder, ministerrådet og Europa-Parlamentet kan mødes om hurtigt at tage en del af de milliarder af ubrugte CO2-kvoter ud af markedet. Det er nødvendigt for at få et CO2-kvotesystem, der fungerer, siger Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi.

Aftalen skal nu læses grundigt igennem, understreger han. Men umiddelbart ser det positivt ud.

Forud for tirsdagens møde ligger måneders forhandlinger mellem EU’s medlemsstater, og der var helt til det sidste øjeblik bekymring for, at parterne var for langt fra hinanden til at kunne mødes. Var det sket, måtte forhandlingerne udskydes 5 måneder, til næste ministerrådsmøde i juni.

– Det har været en svær forhandling. Lars Christian Lilleholt skal have ros for sammen med andre gode kræfter at overbevise de mere fodslæbende lande om, at en stærk og fælleseuropæisk energipolitik både er den billigste og bedste vej frem, siger Anders Stouge.

Efter dagens aftale skal det maltesiske formandskab for EU’s ministerråd nu mødes med Europa-Parlamentets forhandler, skotske Ian Duncan, for at nå til enighed om et endeligt direktiv.

 

Kommentarer

kommentarer