Nyhetsartikkel

01 mars 2017

Kraftselskaper lokker kommuner med turstier, varmestuer og skiløyper

– Misbruk, mener SV.

I et skriftlig spørsmål til olje- og energiminister Terje Søviknes tar SV opp det de mener er en problematisk praksis fra kraftselskapenes side. Partiet peker på at kraftselskaper gjentatte ganger har tilbudt seg å betale for generelle frilufts- og helsetiltak i kommunene i bytte mot et ja til å bygge kraftverk.

Ganske omfattende
– Det er ganske omfattende, og noe vi til stadighet hører om. Det er helt rimelig at lokalsamfunnet skal få kompensasjon når man stiller natur til rådighet for storsamfunnet. Men det som skjer nå, er et misbruk av ordningen, sier Lars Haltbrekken (SV) til Finansavisen.

Haltbrekken var inntil i høst leder i Naturvernforbundet. Nå jobber han som rådgiver for SVs stortingsgruppe. Ved kommende stortingsvalg er han førstekandidat for partiet i Sør-Trøndelag.

– Er dette korrupsjon?

– Nei, i lovens forstand er det nok ikke det. Det er heller ikke ulovlig, men samtidig er det heller ikke spesielt heldig, sier Haltbrekken til Finansavisen.

– Ikke til å komme bort fra
Olje og energiminister Terje Søviknes mener det ikke er til å komme bort fra at utbygging av fornybar kraft medfører arealinngrep i den kommunen som tiltaket er planlagt i, skriver Finansavisen. Han peker på at enkelte kommuner inngår avtaler med utbygger om ulike tiltak i kommunen, og at disse tiltakene ofte er av avbøtende karakter.

– Dette gjelder for eksempel i saker hvor kraftprosjektet vil medføre tap av friluftslivsområder i vertskommunen, og tiltakshaver tilbyr seg å legge til rette for friluftsliv i eller utenfor planområdet. At kommunene i denne dialogen er opptatt av å ivareta kommunenes interesser ved en eventuell utbygging, finner jeg i utgangspunktet hensiktsmessig så lenge det skjer innenfor lovlige rammer, sier Søviknes, ifølge Finansavisen.

 

Kommentarer

kommentarer