Nyhetsartikkel

01 mars 2017

Biomasse fortrænger fossile brændsler

Forskning underbygger, at bæredygtig biomasse leverer et væsentligt bidrag til at erstatte kul og skære CO2.

Den forskning bliver desværre negligeret i en ny britisk rapport, som ikke lever op til de grundlæggende krav for videnskabeligt arbejde.

En ny rapport fra tænketanken Chatham House hævder blandt andet, at CO2-udledningen fra biomasse er højere end fra fossile brændstoffer.

Men det står i modsætning til den ellers videnskabelige konsensus, der for længst har slået fast, at brugen af bæredygtig biomasse bekæmper klimaforandringer. Samtidig er skovarealet og mængden af træ  rent faktisk stigende i skove i Danmark, Europa og Nordamerika. Og det har det været i årtier.

– Biomasse til energiformål er ikke afgørende for, hvordan skove i verden drives. Efterspørgslen efter træ til energi kan rent faktisk øge produktionen af træ. I praksis handler det om at øge investeringerne i skovbruget ved at  plante flere træer per hektar. For eksempel  i form af hurtigvoksende ‘hjælpe-træer’. Mere træ per hektar øger skovens CO2-lager, samtidig med at det øger mængden af træ der egner sig til energiproduktion, siger Marie-Louise Bretner fra Dansk Skovforening.

Allerede i 2020 vil brugen af biomasse have sparet klimaet for 7,4 mio. tons CO2 i siden 1990, svarende til over en fjerdedel af Danmarks samlede CO2-reduktion i perioden. Derfor ærgrer det Dansk Energi, at der udgives en rapport om biomasse, der er så fyldt med fejl.

– Grundlæggende er der med denne rapport tale om et uvidenskabeligt og ensidigt partsindlæg, der ikke præsenterer ny viden eller perspektiver. Modsat rapportens konklusioner viser førende forskning, at biomasse sagtens kan reducere udledningen af CO2 inden for en overskuelig årrække, siger Søren Larsen, der er ph.d. i skov, natur og biomasse og erhvervspostdoc hos Dansk Energi.

Biomassen vil i 2020 have erstattet 1,6 mio. tons kul siden 1990 og reduceret naturgasforbruget med 55 procent siden årtusindskiftet.

Kommentarer

kommentarer