Nyhetsartikkel

28 februar 2017

Forsyningssektor forventer flere multifusioner

Et overvejende flertal af beslutningstagere i forsyningssektoren på vand-, varme og affaldssiden forventer yderligere konsolidering i de kommende fem år, viser en ny Ernst & Young-undersøgelse.

Samtidig ses fusioner på tværs af forsyningsarter som sandsynlige – og det bør give anledning til at have bredere politisk fokus end konsolidering inden for én forsyningsart, mener Dansk Energi.

Pluss og EY har netop gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt beslutningstagere i vand-, spildevands-, fjernvarme- og affaldsselskaber. Undersøgelsen viser, at 66 procent forventer, at der i de kommende fem år vil ske en yderligere konsolidering af forsyningssektoren.

Dansk Energi har i efteråret gennemført en lignende undersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmerne i energiselskaberne i Danmark, der peger i samme retning. Ifølge denne undersøgelse, forventer 59 procent, at de kommer til at fusionere med andre selskaber. Dermed forventes den markante konsolidering, der har kendetegnet branchen i de seneste omtrent 15 år, at fortsætte.

Netselskaber_i_Danmark_1999-2016

Antallet af elnetselskaber er således reduceret til omtrent 25 procent af, hvad det var i 1999.

– Der er ikke tvivl om, at der også de kommende år vil ske en yderligere konsolidering mellem elnetselskaber. Men det giver sig selv, at gevinsterne ved yderligere fusioner efterhånden begynder at blive gradvist mindre, og at omkostningerne til rådgivere, integration af it-systemer kan overstige gevinsterne, siger Filip Marott Sundram fra Dansk Energi.

Der er derfor et øget behov for at se på, hvilke hindringer der er for en markedsdreven strukturudvikling, herunder eksempelvis de kommunale modregningsregler.

I undersøgelsen fra Pluss/EY forventer mere end hver anden, at konsolideringen vil medføre flere multiforsyningsselskaber – selskaber med flere forsyningsarter såsom el, vand eller fjernvarme.  Der findes allerede i dag en række sådanne selskaber såsom fx EWII, VERDO, HOFOR og Bornholms Energi & Forsyning.

Regeringen udgav i efteråret 2016 en forsyningsstrategi, der tog udgangspunkt i separate analyser for hver forsyningsart el, gas, vand og varme.

– Men der er brug for, at man ikke stirrer sig blind på sådan en enkelt løsningsmodel, men også ser på andre modeller såsom etablering af multiforsyningsselskaber eller et øget samarbejde mellem forsyninger om fælles indkøb, anlæg og projektering, overvågning mm, siger Filip Marott Sundram.

Kommentarer

kommentarer