Nyhetsartikkel

28 februar 2017

Energibranchen har fokus på fairplay

Monopolstatus forpligter. Derfor har landets elnetselskaber konstant fokus på at sikre en lige spillebane for alle spillere på elmarkedet. Dansk Energi oplever, at selskaberne gør deres til, at elnetselskabets hjælp og vejledning til netbrugerne er uvildig og adskilt fra service til elkunder på detail- og engrosmarkedet.

Lige muligheder for alle. Den gammelkendte grundsætning gælder også på elmarkedet. Sikringen af lige vilkår for de kommercielle elhandelsselskaber er både indskrevet i lovgivningen og i bevidstheden og adfærden hos landets elnetselskaber, der er naturlige monopoler i kraft af deres ejerskab af eldistributionsnettet.

Det fortæller konsulent i Dansk Energi, Mathilde Ø. Salskov Jensen, der for nyligt har undervist på et velbesøgt kursus om adskillelse af aktiviteter hos netselskaber og kommercielle selskaber i samme koncern. Hun oplever, at en del selskaber allerede går længere, end lovgivningen kræver.

– Der ligger i dag et lovforslag om, at elnetselskabet skal have navn og logo adskilt fra resten af koncernens selskaber. Det er indtil videre kun et forslag, men selskaberne er allerede gået i gang med at sikre den identitetsmæssige adskillelse. Det er en naturlig ting, siger Mathilde Ø. Salskov Jensen og fortsætter:

– Det, jeg også hører på kurset er, at selskaberne tager det meget alvorligt, at den hjælp, vejledning og service der ydes over for netbrugerne er uvildig og adskilt fra den kommercielle service, der ydes over for elhandelskunderne. Generelt er der stor opmærksomhed på det her område hos vores medlemmer.

Med indførelsen af engrosmodellen 1. april 2016 fik elnetselskaberne en tilbagetrukket rolle, idet al afregning nu foregår via elhandelsselskabet. Men det betyder ikke, at energikoncernerne kan slække på opmærksomheden, når det gælder, hvordan de agerer.

– Det forpligter at have monopolvirksomhed, og reglerne er til for at sikre, at den særstatus ikke bliver brugt til at give fordel til nogle spillere fremfor andre. Når man er et monopol, så må man ikke give en kommerciel spiller en fordel fremfor andre. Det er lige meget om vi taler om hjemmesider eller i en samtale mellem en ansat og en netkunde, slår Mathilde Ø. Salskov Jensen fast.

Dansk Energi iværksatte sidste år branchetiltag, som kan tydeliggøre adskillelsen mellem netselskaber og kommercielle selskaber.  For medlemmerne vil det for eksempel være tiltag, der skal styrke medarbejdernes viden og kompetencer om adskillelse herunder e-learningsmodul med fokus på diskriminationsreglerne til brug for undervisning af medarbejdere. Det er også et kodeks om, at elnetselskabet ikke yder sponsorater på koncernens vegne. Af andre ting kan nævnes en branchestandard for behandling af koncerninterne transaktioner. Dansk Energi vil tage nye initiativer op i takt med at der viser sig nye behov.

Kommentarer

kommentarer