Nyhetsartikkel

25 februar 2017

Strømselskaper må rydde opp i vilkårene

Flere strømselskaper hopper bukk over sentrale lovkrav i avtalene de har med forbrukerne. Selskapene har for dårlige rutiner for å varsle om prisendring, tar for høye bruddgebyr og gir ikke lovpålagt informasjon før avtalen inngås. Forbrukerrådet ber gjengangerne Agva Kraft, Akraft, Oslo Kraft og Telinet Energi rydde opp i flere forhold

– Strømmarkedet kan være vanskelig å navigere seg i. Derfor er det viktig at forbrukerne enkelt kan få oversikt over hva de forskjellige leverandørene tilbyr, og at de kan være sikre på at avtalene de inngår er rimelige og trygge, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Sjekket ti leverandører
I oktober i fjor ble Energi Norge og Forbrukerombudet enige om nye standardvilkår for strømavtaler. Endringene i vilkårene skal blant annet sikre at forbrukere får direkte varsel dersom leverandøren endrer strømprisen..

Bilde av en strømmast sett nedenifra. Blå himmel med skyer i bakgrunnen.

SJEKKET MARKEDET: Åtte av ti kontrollerte strømselskaper får beskjed om å rydde opp i avtalevilkårene. Særlig fire mindre selskaper må gjøre mange endringer for å unngå å bryte loven. FOTO: pixabay.com

 

Nylig gjennomførte ombudet et tilsyn med ti forskjellige strømselskaper hvor det ble undersøkt om avtalevilkårene og nettsidene til selskapene følger markedsføringsloven og angrerettloven. Vi sjekket de største selskapene og leverandører vi får mange klager og tips om.

Flere lovbrudd
Tilsynet viste at de største strømselskapene stort sett har rimelige og balanserte vilkår for salg av strøm. Hos de minste selskapene fant vi imidlertid mange avvik fra standardvilkårene og flere brudd på markedsførings- og angrerettloven. Dette gjelder selskapene Agva Kraft, Akraft, Oslo Kraft og Telinet Energi, som nå blir bedt om å rydde opp i flere forhold.

Kommentarer

kommentarer