Nyhetsartikkel

24 februar 2017

Prisfall på elcertifikat pressar vindkraften

Den här veckan nådde priset på elcertifikat ett nytt bottenrekord. Det gör läget extremt svårt för många vindkraftföretag, vars intäkter faller.

Elmarknadsanalytiker: Det är ett extremt lågt pris vi har i dag

(1:47 min)  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6634485

– Det är de lägsta priserna vi sett sedan elcertifikatmarknaden kom till år 2003, säger Christian Holtz, som är elmarknadsanalytiker på konsultföretaget SWECO.

– Det är ett extremt lågt pris vi har i dag. Jämför man med för några månader sedan har priset fallit med två tredjedelar, säger Christian Holtz.

Vindkraft är ett kraftslag som är mycket beroende av elcertifikat, som är en slags subvention som kom till för att stimulera utbyggnaden av förnybar el.

Producenter av förnybar el, som exempelvis vindkraft, tilldelas elcertifikat i förhållande till hur mycket el man producerar. De säljer sedan certifikaten vidare till användarna, som samtidigt är skyldiga köpa dem.

Men just nu rasar priset på elcertifikat. I veckan som gick var priset 39 kr/st, eller 3,9 öre per kilowattimme. Fallet hejdades något mot slutet av veckan.

Dagens Industri skriver att priserna sedan i höstas fallit med 70 procent. Samtidigt är elpriset lågt. Allt detta betyder minskande intäkter för vindkraftägarna, och för en del ser det mörkt ut säger Christian Holtz.

– Många kommer säkert inte klara av att få intäkterna att täcka kostnaderna helt enkelt. Det kan säkert bli flera konkurser framöver.

Men lönsamheten varierar inom branschen påpekar Holtz. Det är exempelvis kärvare för många äldre vindkraftverk.

Många miljarder kronor har investerats i svensk vindkraft, som står för ungefär 10 procent av Sveriges elproduktion.

I energiöverenskommelsen enades politikerna om målet 100 procent förnybar el år 2040, och branschen väntar nu på regeringens förslag om hur elcertifikaten ska se ut efter år 2020.

– Det är en väldig osäkerhet kring exakt vad den här förlängningen kommer att innebära, säger Christian Holtz.

– Så länge den osäkerheten finns kvar, ser vi den här pressen på elcertifikatpriserna.

Kommentarer

kommentarer